You are currently viewing Nowy termin składania ofert w Ogrodach Przelewice.
default

Nowy termin składania ofert w Ogrodach Przelewice.

Nowy termin składania ofert w Ogrodach Przelewice.

Ogrody Przelewice poinformowały, że został przedłużony termin składania ofert w przetargu na roboty budowlane na dzień 26 lipca godz. 10.00.

Przetarg na sześć zadań budowlanych obejmujących modernizację i rozbudowę historycznego folwarku do którego należy Oranżeria, Dwór, Spichlerz i Rozlewnia wraz z budową infrastruktury technicznej. Remont obejmie także XIX- wieczny Pałac oraz perełkę województwa zachodniopomorskiego – Ogród Dendrologiczny. Bardzo ambitne plany pozwolą zabezpieczyć zabytkowy charakter przelewickiego majątku i form okazów flory, jak i stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej rekreacji, odpoczynkowi i edukacji ekologicznej. W Ogrodzie wprowadzone zostaną nowe, współczesne formy elementów małej architektury. Zbudowane zostaną m.in. altanki, wiaty, tarasy widokowe, place zabaw, miejsca na ogniska i ogólnodostępne toalety. Wyremontowany zostanie także Domek Japoński oraz szałas pasterski.

Szczegóły pod linkiem poniżej:

https://ogrodprzelewice.ezamawiajacy.pl/pn/ogrodprzelewice/demand/notice/public/62159/details?fbclid=IwAR24aWk8zYBwXEzoPdcGUKEZOxMFPTV_OL6WySdZYc_FBuVwsFfhSgogtHE