You are currently viewing Gdzie jest kandydatka popierana przez PiS?

Gdzie jest kandydatka popierana przez PiS?

W związku z rezygnacją z mandatu radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach przez Mariusza Szymkowicza, który objął stanowisko zastępcy wójta gminy Bielice, 26 września 2021 R. w Pyrzycach odbędą się wybory uzupełniające. O pozostawiony przez Szymkowicza mandat ubiegać się będą Sylwia Borkowska – Komitet Wyborczy Wyborców Sylwii Borkowskiej i Beata Osińska – Komitet Wyborczy Wyborców Beaty Osińskiej. W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się kampania wyborcza, jako pierwsza pojawiła się Beata Osińska, przy czym nie uczyniła tego na swoim facebooku, a na jednym z pyrzyckich portali. Kilka dni później swoją kampanię rozpoczęła na prywatnym facebooku Sylwia Borkowska. Do obu pań w imieniu redakcji TVK AURA i Dwutygodnika Puls Powiatu Pyrzyckiego zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie wywiadu na temat zbliżających się wyborów. Pozytywnie na naszą propozycję odpowiedziała Sylwia Borkowska, z którą wywiad jest już opublikowany. Natomiast druga kandydatka pani Beata Osińska w ogóle nie odpowiedziała na naszą propozycję. Po kilkudniowej obserwacji działań obu kandydatek dostrzegamy dość dziwną sytuację, Sylwia Borkowska udziela wywiadu, publikuje baner oraz informacje o sobie na prywatnym facebooku, drukuje ulotki, odwiedza mieszkańców w okręgu wyborczym. Kandydatka Beata Osińska promowana jest na jednym z portali informacyjnych zdjęciem, bez info o sobie i przynależności partyjnej, lajkują ją koledzy z PiS. Nie odpowiada ona na stawiane pytania i nie udziela wywiadu. O tym, że kandyduje w wyborach uzupełniających do rady miejskiej nie ma ani słowa na jej prywatnym facebooku, a jak widać jest na nim aktywna w innych tematach. Z oficjalnych informacji publikowanych przez Gminną Komisje Wyborczą wiemy, że Osińska była wzywana 24 sierpnia 2021 r. do usunięcia wady w zgłoszeniu kandydata. Problem problem związany był z tym, że Beata Osińska nie posiadała w momencie zgłoszenia prawa wyborczego w gminie Pyrzyce, ponieważ była wpisana do rejestru wyborców w gminie Przelewice. Po wezwaniu przez Gminną Komisję Wyborczą Beata Osińska przepisała się z rejestru w Przelewicach do Pyrzyc. Jest to też ciekawa informacja o tym, jaki samorząd interesował dotychczas w wyborach kandydatkę promowaną przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości.

Dziś mamy po raz kolejny sytuację, w której kandydat popierany przez PiS uznaje, że nie musi odpowiadać na żadne pytania ani wyborców, ani dziennikarzy.

Może wzorem wyborów samorządowych z 2018 roku, w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej do Pyrzyc przyjadą ministrowie, posłowie z PiS i będą dużo obiecywać COŚ mieszkańcom okręgu wyborczego NR 3.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn