You are currently viewing Będzie gdzie potrenować

Będzie gdzie potrenować

Powiat Pyrzycki otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie- 2022 nr 1/2022/CWCR”. Otrzymana kwota dofinansowania to 155 000,00 zł. Wartość zadania łącznie wyniesie 195 000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu Pyrzyckiego to kwota 40 000,00 zł.

Nowoczesny system szkolno – treningowy zostanie zamontowany w Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach. Strzelnica laserowa będzie służyć do nauki doskonalenia zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej manualnej obsługi, celowania z wykorzystaniem różnych celowników, prowadzenia ćwiczeń w obserwacji, wykrywaniu, rozpoznawaniu celów, ćwiczenia w różnych postawach i porach roku, na różnych odległościach do celów stacjonarnych, ruchomych i ukazujących się.

Wirtualna strzelnica pozwala bezpiecznie, bardzo skutecznie i niedrogo uczyć i doskonalić umiejętności strzeleckie  oraz kształtować i rozwijać wśród młodzieży tak ważne cechy jak odpowiedzialność, koncentracja i pewność siebie  poprzez zabawę.

Zgodnie z założeniami, projektowana strzelnica powinna zostać oddana do użytku z dniem 1 września 2022 r.