You are currently viewing 8. klasy zdały egzamin

8. klasy zdały egzamin

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową. W 2023 roku egzamin po ósmej klasie obejmował trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Może to jednak być wyłącznie język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć. Na egzaminie ósmoklasisty uczeń może maksymalnie zdobyć 100 punktów. Wyniki egzaminów wyraża się procentowo, a liczbę zdobytych punktów trzeba pomnożyć przez 0, 35. Jeśli uczeń napisał egzamin na 80 procent, zdobył 28 punktów (80×0,35). Wynik z języka obcego mnoży się przez 0,3. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, bez tego nie można ukończyć szkoły podstawowej. Egzamin ten różni się jednak od egzaminu maturalnego, nie ma minimalnego limitu punktów, które należy zdobyć, by go zdać. To oznacza, że nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty, ale można oczywiście napisać go kiepsko i zdobyć małą liczbę punktów. Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia zdobytego przez ucznia, egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej. Jego wyniki są szczególnie istotne wówczas, gdy liczba chętnych do szkoły jest wyższa, niż wolnych miejsc w danej szkole.

Jak bywa od kilku lat w polskiej oświacie, co rusz wprowadzane są zmiany, w tym przypadku Ministerstwo Edukacji i Nauki już jakiś czas temu zapowiadało wprowadzenie czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty. Najprawdopodobniej od 2024 roku zakres egzaminu zostanie rozszerzony i ósmoklasiści będą zdawać go z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego z przedmiotów dodatkowych (do wyboru) – biologii, fizyki, chemii, geografii lub historii. Egzaminy z wprowadzonymi zamianami zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych.

Do materiału załączona jest tabela z wynikami egzaminu ósmoklasistów w szkołach podstawowych powiatu pyrzyckiego w 2023 roku.

PP

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn