You are currently viewing Zrywamy banery?

Zrywamy banery?

Kampania wyborcza wyborów parlamentarnych wkracza w decydujący etap. Walka o głosy wyborców trwa nie tylko w mediach i internecie, ale także w dobrze znany, tradycyjny sposób – poprzez rozwieszanie plakatów wyborczych. Niejednokrotnie działania takie podejmowane są bez zgody właściciela nieruchomości.

Co zatem w sytuacji, gdy plakat wyborczy danego komitetu zostanie umieszczony np. na elewacji czy ogrodzeniu nieruchomości, bez uzyskania naszej zgody?

Punkt wyjścia stanowią art. 109 i art. 110 kodeksu wyborczego, zgodnie z którymi na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. To oczywiście teoria, bo, jak widzimy także w gminach powiatu pyrzyckiego, większość kandydatów wiesza jak się da i gdzie się da.

Zgodnie natomiast z art. 109 § 3 kodeksu wyborczego, materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej. Zanim zatem podejmiemy pochopną decyzję o samowolnym usunięciu plakatu należy skontaktować się z danym komitetem wyborczym, do którego należą plakaty, aby ten usunął je niezwłocznie z naszej własności. Można skontaktować się z komitetem telefonicznie, mailowo, bądź wysłać pismo z żądaniem usunięcia plakatów. Jeżeli skontaktowanie się z komitetem wyborczym nie przyniesie skutku, wówczas zaleca się, aby przed samodzielnym zdjęciem plakatów wezwać policję i poprosić ją o usunięcie materiału, bądź zrobić to w jej obecności. W przeciwnym razie samowolne zachowanie może zostać ocenione jako niszczenie materiału wyborczego. W tym przypadku komitet wyborczy mógłby domagać się ukarania osoby, która usunęła materiał, za niszczenie swojej własności, bo materiały wyborcze są oznakowane.

Czasami może nas wkurzyć, nie tylko fakt zawieszenia baneru na naszym płocie bez pozwolenia, ale i odmienne od naszych poglądy polityczne kandydata widniejącego na banerze i w odruchu złości i sprawiedliwości zrywamy baner.

Konsekwencje niszczenia i usuwania plakatów wyborczych reguluje kodeks wykroczeń, a dokładnie art. 67 § 1. „Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny (do 5 tys. złotych)”. Z kolei umyślne zniszczenie plakatu, którego wartość przekracza 500 zł, np. z uwagi na użyte materiały i wielkość, stanowi już przestępstwo zniszczenia mienia. Grozi za to kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności, a gdy czyn stanowi wypadek mniejszej wagi – grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Skoro można ukarać tego co usuwa plakat, baner zawieszony bez zgody właściciela nieruchomości, to czy można ukarać tego, co bez zgody wiesza coś na naszym płocie?

Zgodnie z art. 495 § 1 kodeksu wyborczego przewiduje karę grzywny do 5 000 złotych dla tego kto, w związku z wyborami umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Takie wyjaśnienie prawne, nie do końca daje nam poczucie sprawiedliwości, bo jak już wielokrotnie słyszeliśmy w poprzednich kampaniach, komitety wyborcze tłumaczą się, że to ktoś przewiesił im baner bez zgody, nie oni wieszali i że to prowokacja wiadomych sił.

Bardzo często banery wyborcze wiszą na płotach uszkodzone przez przeciwników politycznych kandydata lub siły natury. Wtedy może wkroczyć policja lub straż miejska, która jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Facebook
Twitter
LinkedIn