You are currently viewing Ratusz w Pyrzycach w całości będzie należał do Gminy Pyrzyce !

Ratusz w Pyrzycach w całości będzie należał do Gminy Pyrzyce !

W 2007 roku, w związku z brakiem porozumienia między ówczesnym burmistrzem Pyrzyc Kazimierzem Lipińskim, a ówczesnym starostą Wiktorem Tołoczko, parter pyrzyckiego Ratusza został sprzedany osobie prywatnej. Jest to od lat dość rzadko spotykana w Polsce sytuacja, kiedy to Ratusz, siedziba władzy samorządowej jest trochę samorządowy, a trochę prywatny.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni 14 głosami ZA (na 14 obecnych) przyjęli pomysł burmistrz Marzeny Podzińskiej, zmierzający do odkupienia parteru Ratusza.

„Od kilku lat Gmina Pyrzyce przygotowuje się do remontu, termomodernizacji Ratusza. Doraźne działania już nie wystarczają, a potrzeby remontowe są coraz większe. Za pilnym zajęciem się tym tematem przemawiają nie tylko względy estetyczne budynku urzędu na zewnątrz i po wejściu do niego, ale i wykonane już ekspertyzy i zalecenia. Ponadto, w dobie wysokich kosztów energii cieplnej, nie bez znaczenia jest fakt, że budynek nie jest w ogóle ocieplony, a stolarka okienna, drzwiowa pamięta czasy z minionej epoki, co ma znaczny wpływ na wysokie koszty utrzymania budynku. Niestety, przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji, czy też remontu na budynku pyrzyckiego Ratusza wymaga uzgodnień z prywatnym właścicielem parteru. Dziś, jeśli ktoś przychodzi ze sprawą do Ratusza, widzi to co widzi i nie ma zielonego pojęcia, że budynek w ponad 23% jest własnością prywatną, a nie Gminy. Dodam, że Gmina przez sytuację własnościową jest zmuszona od lat do wynajmowania pomieszczeń na parterze od prywatnego właściciela na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, co już w ogóle stawia sprawę na głowie. Sytuacja własnościowa nie ułatwia ani bieżącego zarządzania Ratuszem, ani planowania większych inwestycji na obiekcie. Po wielu próbach, dopiero w tym roku udało mi się przekonać właściciela parteru Ratusza do sprzedaży i wynegocjować z nim cenę na poziomie 1 300 000.00 zł. Właściciel jednak zastrzegł, że jego oferta jest ważna do 15 listopada 2023. Postanowiłam przekonać radnych do przyjęcia wynegocjowanej oferty na sesji w czerwcu tego roku, dokonałam wtedy zmiany w budżecie, a dziś radni formalnie podjęli przedłożoną przeze mnie uchwałę w sprawie odkupienia prywatnej części Ratusza i cieszę się, że jesteśmy w tym temacie jednomyślni, a Ratusz wróci do majątku Gminy Pyrzyce” – Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Facebook
Twitter
LinkedIn