You are currently viewing MATURY W POWIECIE PYRZYCKIM CZAS ZACZĄĆ

MATURY W POWIECIE PYRZYCKIM CZAS ZACZĄĆ

7 maja rozpoczną się egzaminy maturalne, jak zwykle zaczynamy od języka polskiego.

Matury 2024 w terminie głównym odbędą się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniach od 7 do 24 maja 2024 roku. Matury ustne zostaną przeprowadzone od 11 do 25 maja 2024 roku (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Warto dodać, że w roku szkolnym 2023/2024 egzamin maturalny odbędzie się w dwóch formułach: 2015 i 2023, a terminy obu formuł są takie same.

W naszym powiecie w Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach do matury przystępuje: 63 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego oraz 4 absolwentów Liceum dla Dorosłych. W Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach na 81 absolwentów, część z nich – 38 osób  to jest ok  47 % przystąpi w maju 2024 do egzaminu maturalnego. 

Jeżeli chodzi o Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lipianach to tutaj na 10 tegorocznych absolwentów do matury przystąpi 9 z nich.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca. W tym czasie będą zdawane egzaminy pisemne. Sesję egzaminów ustnych wyznaczono w drugim terminie na 10-12 czerwca

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20 i 21 sierpnia: 20 sierpnia poprawkowe egzaminy pisemne, a 22 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Facebook
Twitter
LinkedIn