You are currently viewing Komisje suszowe i komisje deszczowe ?

Komisje suszowe i komisje deszczowe ?

W Polsce, od paru lat , działa aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”, za pomocą której rolnik może złożyć wniosek o oszacowanie strat suszowych. Od początku rolnicy mieli do niej wiele zastrzeżeń, dlatego w tym roku obok aplikacji, szacowanie szkód będzie odbywać się ręcznie i poprzez powoływane przez wojewodów gminne komisje do badania strat zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 lipca 2023. Kolejny rok szacowanie szkód będzie robione równolegle, będzie „działać” aplikacja i będzie działać komisja. Organizacja komisji do szacowania strat każdego roku zrzucana jest na samorządy, które zapytaliśmy o podjęte w tej materii działania.

Gmina Pyrzyce

W odpowiedzi na e-mail z dnia 02.08.2023 r. informuję, iż Zarządzeniem Nr 186/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2023 r. na terenie Gminy Pyrzyce, powołana została Komisja do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

21.07.2023 r. ww. komisja rozpoczęła prace w przedmiotowej sprawie.

Do dzisiaj, tj. 03.08.br. zarejestrowano 209 wniosków dotyczących oszacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego — suszy w uprawach rolnych.

Gmina Warnice

W Gminie Warnice powołana została komisja do szacowania szkód, która podjęła pracę. Na dzień 10 sierpnia 2023 r. do wójta Gminy Warnice wpłynęło 88 wniosków o oszacowanie szkód.

Gmina Bielice

Komisja do szacowania szkód została powołana i rozpoczęła prace, na dzień udzielania informacji wpłynęło 91 wniosków rolników.

Gmina Kozielice

W Gminie Kozielice powołano w dniu 21-07-2023 r. komisję/zespół do szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Komisja podjęła pracę i działa. Na dzień 10.08.2023 r. w Urzędzie Gminy w Kozielicach złożono 83 wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Gmina Lipiany

Informujemy, że została powołana przez wojewodę komisja do szacowania szkód i komisja podjęła już pracę. Do dzisiaj wpłynęło 96 wniosków.

Gmina Przelewice

Komisja została powołana, podjęła pracę i przyjęła do dnia 11.08.2023 133 wnioski.

Po suszy, pod koniec lipca nastąpiły ulewy, żniwa prawie stanęły w miejscu i trudno jest dziś powiedzieć, czy komisje do szacowania szkód podczas tegorocznych żniw nie będą zmuszone do szacowania szkód wyrządzonych przez ulewy.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn