You are currently viewing Komisje suszowe i komisje deszczowe ?

Komisje suszowe i komisje deszczowe ?

W Polsce, od paru lat , działa aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”, za pomocą której rolnik może złożyć wniosek o oszacowanie strat suszowych. Od początku rolnicy mieli do niej wiele zastrzeżeń, dlatego w tym roku obok aplikacji, szacowanie szkód będzie odbywać się ręcznie i poprzez powoływane przez wojewodów gminne komisje do badania strat zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 lipca 2023. Kolejny rok szacowanie szkód będzie robione równolegle, będzie „działać” aplikacja i będzie działać komisja. Organizacja komisji do szacowania strat każdego roku zrzucana jest na samorządy, które zapytaliśmy o podjęte w tej materii działania.

Gmina Pyrzyce

W odpowiedzi na e-mail z dnia 02.08.2023 r. informuję, iż Zarządzeniem Nr 186/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2023 r. na terenie Gminy Pyrzyce, powołana została Komisja do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

21.07.2023 r. ww. komisja rozpoczęła prace w przedmiotowej sprawie.

Do dzisiaj, tj. 03.08.br. zarejestrowano 209 wniosków dotyczących oszacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego — suszy w uprawach rolnych.

Gmina Warnice

W Gminie Warnice powołana została komisja do szacowania szkód, która podjęła pracę. Na dzień 10 sierpnia 2023 r. do wójta Gminy Warnice wpłynęło 88 wniosków o oszacowanie szkód.

Gmina Bielice

Komisja do szacowania szkód została powołana i rozpoczęła prace, na dzień udzielania informacji wpłynęło 91 wniosków rolników.

Gmina Kozielice

W Gminie Kozielice powołano w dniu 21-07-2023 r. komisję/zespół do szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Komisja podjęła pracę i działa. Na dzień 10.08.2023 r. w Urzędzie Gminy w Kozielicach złożono 83 wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Gmina Lipiany

Informujemy, że została powołana przez wojewodę komisja do szacowania szkód i komisja podjęła już pracę. Do dzisiaj wpłynęło 96 wniosków.

Gmina Przelewice

Komisja została powołana, podjęła pracę i przyjęła do dnia 11.08.2023 133 wnioski.

Po suszy, pod koniec lipca nastąpiły ulewy, żniwa prawie stanęły w miejscu i trudno jest dziś powiedzieć, czy komisje do szacowania szkód podczas tegorocznych żniw nie będą zmuszone do szacowania szkód wyrządzonych przez ulewy.

PP

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn