You are currently viewing Dlaczego nie ma Pana radnych ?

Dlaczego nie ma Pana radnych ?

Miniony tydzień był dla większości wójtów, burmistrzów w Polsce, a i w naszym powiecie, dość emocjonujący. Na koniec czerwca w większości z nich zaplanowane zostały ostatnie w tej kadencji sesje ABSOLUTORYJNE, podczas których radni w głosowaniach jawnych dokonywali oceny: RAPORTU za 2022 rok i VOTUM ZAUFANIA, WYKONANIA BUDŻETU za 2022 rok i udzielali ABSOLUTORIUM szefowi gminy lub powiatu. Dotychczas najwięcej emocji w naszym powiecie budziły każdego roku sesje w gminie Pyrzyce. W tym roku okazało się, że to Gmina Bielice zasłynie w najbliższych dniach „dwuterminowymi” obradami i debatami podsumowującymi rok 2022.

Pierwotnie sesja Rady Gminy Bielice została zaplanowana na 29 czerwca 2023 na godzinę 10.00. Niestety sesja nie odbyła się z powodów zdrowotnych przewodniczącego rady Jana Adamskiego, obradami z przyczyn zawodowych nie mógł pokierować także wiceprzewodniczący Artur Wcisło, więc nie było komu sesji poprowadzić. Po szeregu konsultacji, także w biurem prawnym wojewody zachodniopomorskiego (jak przekazał mi telefonicznie przewodniczący rady), kolejny termin sesji ustalono na dzień następny, czyli 30 czerwca 2023 na godzinę 14.00. W tym terminie okazało się, i widać to na zdjęciu, że na sesję przyszło tylko 9 z 15 radnych, czyli dokładnie tylu i tylko tylu, ile konieczne minimum przy głosowaniu VOTUM ZAUFANIA. Na sali obrad wedle podziałów klubowych – politycznych byli dziś obecni Jan Adamski, Leokadia Zembal, Wiesław Marszałek, Bogdan Wdówka reprezentujący Klub Zieloni, Artur Wcisło, Danuta Grzegorek z Klubu Radnych PSL, Robert Kukiełka z Klubu Radnych Młodzi dla Gminy Bielice, Stanisław Kulig oraz Edward Mocarski reprezentujący Klub Radnych PiS.

W pierwszym głosowaniu wójt Iwona Kochel otrzymała 7 głosów ZA i 2 głosy WSTRZYMUJĄCE, co oznacza, że nie otrzymała od radnych gminy Bielice VOTUM ZAUFANIA, od głosu wstrzymali się: Jan Adamski i Bogdan Wdówka. W kolejnych głosowaniach nad BUDŻETem 2022 i ABSOLUTORIUM za 2022 rok wszyscy (9 radnych) obecni byli ZA.

W wolnych wioskach radny Edward Mocarski powrócił do nieudanego głosowania nad VOTUM ZAUFANIA dla wójt Iwony Kochel, wypomniał radnym, którzy się wstrzymali od głosu ich zachowanie i poinformował radnych, że sposób zwołania sesji i głosowanie nad VOTUM może być pretekstem dla wojewody zachodniopomorskiego do unieważnienia sesji, a nawet do rozwiązania Rady Gminy. Rozwinęła się także wymiana zdań, na temat, co powiedziała i komu pani Krysia obsługująca biuro Rady Gminy, co powiedział przez telefon radny Mocarski, kto kłamie, kto na kogo krzyczał i kto był świadkiem.

Na dość emocjonalną wypowiedź radnego Mocarskiego, zareagował wiceprzewodniczący Artur Wcisło i poprosił radnego Mocarskiego by ten przeprosił panią Krysię, a przed sesją dla spokojności brał relanium.

Zapewne w posesyjnym tygodniu będzie wiele rozważań na temat trybu zwołania i przebiegu sesji absolutoryjnej w gminie Bielice, ale już dziś można pokusić się o stwierdzenie, że wójt Iwona Kochel rekomendowana i wspierana przez Prawo i Sprawiedliwość nie otrzymała VOTUM ZAUFANIA z powodu nieobecności radnych PiS i radnych wspierających PiS na sesji, o co także

słowami:” Dlaczego nie ma pana radnych?” dopytywał radnego Mocarskiego radny Bogdan Wdówka.

Na dziś, nieudzielenie wójt gminy Bielice Iwonie Kochel votum zaufania niczym nie skutkuje, będzie kontynuować swoją kadencję do końca. Dopiero dwukrotne nieudzielenie wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach oznacza możliwość (po spełnieniu określonych przepisami prawa przesłanek) zainicjowania przez radę procedury przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn