You are currently viewing ZOSTAŃ LIDEREM! – WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA”

ZOSTAŃ LIDEREM! – WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA”

Lider Pojezierza Myśliborskiego przystępuje do realizacji kampanii promocyjnej pod wspólnym tytułem ,ZOSTAŃ LIDEREM! – WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA” Celem projektu jest organizacja 26 imprez, po dwa razy w każdej gminie należącej do LGD jest wzmocnienie współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki oraz prezentowanie, łączenie różnych inicjatyw mieszkańców regionu LIDERA oraz ich profesjonalna prezentacja i promocja. Operacja spowoduje wzrost rozpoznawalności LGD poprzez aktywizację i rywalizację mieszkańców 13 gmin, promocja LGD, jej członków oraz działalności mieszkańców obszaru objętego LSR, produktów regionalnych, rękodzielnictwa, informowania o osiągnięciach Stowarzyszenia oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu możliwości aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2014-2020. Organizacja przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia poczucia wspólnoty i przynależności do obszaru LGD. Wydarzenia i spotkania będą miały za zadanie podniesienie poziomu wiedzy z zakresu możliwości aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2014-2020. Kampania ta niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia poczucia wspólnoty i przynależności do obszaru LGD. W operacji będą brały udział wszystkie grupy społeczne i grupa defaworyzowana 50 +.

Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie.