You are currently viewing Zakład produkcyjny jakiego nie ma w Polsce. Z pomocą UE powstanie w gminie Lipiany

Zakład produkcyjny jakiego nie ma w Polsce. Z pomocą UE powstanie w gminie Lipiany

W Osetnej koło Lipian ma zostać wybudowany najnowocześniejszy w Polsce zakład modułowych łazienek o stalowej konstrukcji. Spółka ECO READY BATH zamierza zainwestować w przedsięwzięcie prawie 14 mln zł. Jego realizacja przebiegać będzie z zastrzykiem eurofunduszy RPO WZ 2014-2020. Umowę unijnego wsparcia podpiszą w poniedziałek, 30 września 2019 roku w Lipianach, wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz prezes firmy Bartłomiej Krupa. Nowy zakład będzie oferował wieloseryjną produkcję kompletnych, gotowych do montażu łazienek do i powyżej 5m2 określanych często mianem pokojów kąpielowych. Asortyment trafi do hoteli, apartamentowców, obiektów użyteczności publicznej czy domków jednorodzinnych. Inwestycja ECO BATH READY obejmuje nabycie gruntu, budowę hali, zagospodarowanie przyległego do niej terenu, a także zakup robota spawalniczego, oprogramowania CAD, wyposażenia biurowego, wózka magazynowego oraz regałów magazynowych. Koszt działań, które pozwolą docelowo na utworzenie 37 nowych miejsc pracy, oszacowano na prawie 14 mln zł. Ponad 5 mln zł pochodzić będzie z Urzędu Marszałkowskiego, który przyznał przedsiębiorstwu unijną dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przewidywany termin realizacji zadania to styczeń 2020 – październik 2022 roku. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. SSW to autorski mechanizm Urzędu Marszałkowskiego, który przewiduje pomoc dla tych zachodniopomorskich obszarów, na których zdiagnozowano problemy demograficzne i infrastrukturalne, złą dostępność do usług publicznych, niski potencjał gospodarczy, konsekwencje statusu wsi popegeerowskiej oraz ubóstwo. Obecnie to 74 lokalne samorządy zlokalizowane głównie w środkowej, wschodniej oraz południowo-wschodniej części województwa.