You are currently viewing Z Brazylii do Pyrzyc

Z Brazylii do Pyrzyc

Z Brazylii do Pyrzyc Budżet obywatelski, inaczej zwany budżetem partycypacyjnym, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego. Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Porto Alegre już w roku 1989. Po raz pierwszy w Polsce budżet obywatelski w roku 2011 wprowadziły władze samorządowe Sopotu, w powiecie pyrzyckim jak na razie, tylko gmina Pyrzyce prowadzi tę formę udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 roku wprowadziła obowiązek realizacji budżetu obywatelskiego dla miast na prawach powiatów, jest ich w Polsce 66. Czy pozostałe gminy powiatu pyrzyckiego mają plany, by wprowadzić demokratyczny model podejmowania decyzji zapoczątkowany w Ameryce Południowej? 

Gmina Kozielice nie ma obowiązku ustawowego realizacji budżetu obywatelskiego lecz w celu aktywizacji lokalnych środowisk i zwiększenia wpływu mieszkańców na realizację zadań planowanych do realizacji w poszczególnych miejscowościach od 2017 r. wyodrębniony został tzw. „fundusz sołecki”, który spełnia przesłanki budżetu obywatelskiego. Szczegółowe zadania i uzyskane efekty zostały uwzględnione w „Raporcie o stanie Gminy Kozielice za 2018 rok”. Dokument ten, jak i szereg innych informacji dotyczących funduszu sołeckiego, jest dostępny na stronie BIP urzędu.

Gmina Przelewice nie realizuje budżetu obywatelskiego, jak dotąd nie było takich wniosków.

Gmina Bielice nie realizuje budżetu obywatelskiego, na razie nie ma tego w planach.

Gmina Warnice nie realizuje budżetu obywatelskiego. 

Gmina Lipiany nie realizuje budżetu obywatelskiego. Decyzja o jego wprowadzeniu leży po stronie Rady Miejskiej

Gmina Pyrzyce realizuje budżet obywatelski, pierwsza Edycja Budżetu Obywatelskiego miała miejsce w 2017 roku i mieszkańcy otrzymali do dyspozycji kwotę 200.000,00 zł brutto, w wyniku głosowania mieszkańcy zdecydowali o realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie”- zadanie zrealizowane w 2018 roku za kwotę 271 310,68 zł. Gmina Pyrzyce w 2018 roku przeznaczyła na II Edycję Budżetu Obywatelskiego kwotę 250.000,00 zł brutto. W wyniku głosowania największą liczbę głosów uzyskał projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie (w tym adaptacja pomieszczenia na łazienki) i pomieszczenia gospodarczego”- realizacja planowana w roku bieżącym. W ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2020, pula przeznaczonych środków na realizację zadania wynosi 250.000,00 zł brutto, w tym koszt dokumentacji. Etap składania wniosków odbywał się w okresie od 1 maja do 31 maja 2019 roku, złożonych zostało 6 wniosków: 1) Zakup dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zestawu do wideo endoskopii 1 kpl Koronoskop + Gastroskop. 2) Budowa rowerowego placu zabaw PUMPTRACKU z elementami skateparku do jazdy na deskorolkach i rolkach przy Szkole Podstawowej ul. Rejtana 6 w Pyrzycach. 3) Budowa nowoczesnego, linowego placu zabaw w parku M. Matysiaka w Pyrzycach. 4) Budowa alejki, oświetlenia, wymiana ogrodzenia i cięcie korekcyjne drzew na cmentarzu w Okunicy. 5) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej z modernizacją placu zabaw. 6) Remont ul. Sezamkowej w Pyrzycach i uatrakcyjnienie jej dla mieszkańców oraz turystów. Inną formą budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) jest fundusz sołecki, który w Gminie Pyrzyce realizowany jest od 2010 roku. Fundusz sołecki realizowany jest w 21 sołectwach, w roku bieżącym przeznaczono do jego realizacji kwotę 401 009,74 zł. W odpowiedzi na zapytanie o budżet obywatelski przesłanych nam z gminy Kozielice i Pyrzyce czytamy także o funduszach sołeckich, zaliczonych przez wójta Piotra Rybkowskiego i burmistrz Marzenę Podzińską do form spełniających kryteria budżetu partycypacyjnego, bo o jego wydatkowaniu każdego roku decydują mieszkańcy danego sołectwa w ramach wydzielonego budżetu i jak z roku na rok widać, coraz roztropniej wydają te pieniądze, są to coraz częściej wydatki inwestycyjne, a mniej imprezowanie, ale do funduszy sołeckich jeszcze w Pulsie powrócimy w osobnym artykule.

PP