W pyrzyckich szkołach są jeszcze wolne miejsca

W dniu dzisiejszym większość szkół średnich przesłało do kuratorium informacje o wynikach rekrutacji na dzień 12.07.2019 roku na rok szkolny 2019/2020, poniżej prezentujemy dane na ten temat. Dla szukających edukacji jak widać poniżej czeka jeszcze kilka wolnych miejsc w szkołach powiatu pyrzyckiego. Szanowna młodzieży uczcie się w naszych szkołach, bo tam dobrze uczą, tylko trzeba chcieć się uczyć.
Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach
Po Szkole Podstawowej
Technikum Zawodowe
1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – przyjętych 18, wolne miejsca 6
2. Technik Ekonomista – przyjętych 18, wolne miejsca 6
3. Technik Informatyk – przyjętych 33, wolne miejsca 0
4. Technik Pojazdów Samochodowych – przyjętych 29, wolne miejsca 0
5. Technik żywienia i usług gastronomicznych – przyjętych 32, wolne miejsca 0
Branżowa Szkoła I Stopnia
1. Mechanik Pojazdów – przyjętych 22, wolne miejsca 2
2. Wielozawodowa – przyjętych 18, wolne miejsca 0
Po Gimnazjum
Technikum Zawodowe
1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – przyjętych 14, wolne miejsca 10
2. Technik Hotelarstwa – przyjętych 20, wolne miejsca 4
3. Technik Informatyk – przyjętych 23, wolne miejsca 1
4. Technik Pojazdów Samochodowych – przyjętych 26, wolne miejsca 0
5. Technik żywienia i usług gastronomicznych – przyjętych 25, wolne miejsca 0
Branżowa Szkoła I Stopnia
1. Mechanik Pojazdów – przyjętych 13, wolne miejsca 11
2. Wielozawodowa – przyjętych 20, wolne miejsca 0
Liceum Ogólnokształcące w Lipianach
3 – letnie LO (po gimnazjum)
Złożonych wniosków – 14
Przyjętych (potwierdzonych złożeniem oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) – 9
Wolne miejsca – 21
4 – letnie LO (po szkole podstawowej)
Złożonych wniosków – 33
Przyjętych (potwierdzonych złożeniem oryginałów: świadectwa ukończenia SP i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – 21
Wolne miejsca – 9
Liceum Ogólnokształcące w Pyrzycach
Liceum Ogólnokształcące 3 letnie:
PROFIL:
1. Medialno-dziennikarski – 10 miejsc wolnych
2. Politechniczno – medyczna – 8 miejsc wolnych
3. Ogólna – 9 miejsc wolnych
4. Mundurowa – 8 miejsc wolnych
 Liceum Ogólnokształcące 4 letnie:
PROFIL:
1. Matematyczna – 8 miejsc wolnych
2. Biologiczna – 5 miejsc wolnych
3. Humanistyczna – 7 miejsc wolnych
5. Mundurowa – 6 miejsc wolnych