You are currently viewing W powiecie pyrzyckim kąpielisk nie będzie

W powiecie pyrzyckim kąpielisk nie będzie

Większość z nas mieszkających w powiecie pyrzyckim ma swoje ulubione jezioro, gdzie na rowerze dojedzie lub na pieszo, popływa lub chociaż porządnie się schłodzi. Oczywiście zawsze czujemy się lepiej, bezpieczniej kiedy jeziorko jest „ogarnięte” przez jakąś instytucję, czy samorząd, kiedy to wiemy, że jedziemy rozłożyć kocyk w miejscu bezpiecznym. Do 31 maja gminy każdego roku muszą zadecydować w formie uchwały, czy na swoim terenie tworzą kąpieliska. Jak okazuje się, przepisy prawa stawiają samorządom takie wymagania, że zamiast kąpielisk powstają miejsca przeznaczone do kąpieli. Jakość wody w nich jest rzadziej sprawdzana, co jednak nie oznacza, że woda jest brudna. Korzystający z miejsc przeznaczonych do kąpieli nie zostaną też pozbawieni nadzoru ratowników, chociaż na kąpielisku wymagania pod względem bezpieczeństwa są wyższe. Gmina chcąc utworzyć kąpielisko samodzielnie lub na wniosek organizatora kąpieliska powinna najpóźniej do dnia 28 lutego, przekazać projekt uchwały wraz z wnioskami i załączonymi dokumentami do zaopiniowania: Wodom Polskim, właścicielowi wód, właściwemu inspektorowi ochrony środowiska oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Następnie po otrzymaniu pozytywnych opinii rada gminy podejmuje uchwałę o utworzeniu kąpieliska. Taka procedura musi odbywać się co roku.

W związku z Pana zapytaniem prasowym z dnia 16 czerwca 2024 roku informuję, że żadna z Gmin powiatu pyrzyckiego w 2024 r. nie wystąpiła do Wód Polskich o wydanie opinii projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie danej gminy (podstawa prawna – art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).” – odpowiada nam na zapytanie Natalia Chodań rzecznik prasowy Wód Polskich w Szczecinie.

Niestety jak widzimy, w powiecie pyrzyckim, żadna z gmin nie podjęła uchwały o utworzeniu kąpieliska, w tegorocznym sezonie kąpielowym. Do dyspozycji mieszkańców i turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie dostępne w tym sezonie będzie 58 kąpielisk łącznie z morskimi.

W najbliższej okolicy powiatu pyrzyckiego są to kapieliska:

  • Kąpielisko śródlądowe w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie

  • Kąpielisko nad Jeziorem Dłużec, gm. Banie

  • Kąpielisko „Plaża Miejska” nad Jeziorem Golenickim w Golenicach, gm. Myślibórz

  • Kąpielisko usytuowane nad Jeziorem Myśliborskim przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu

  • Kąpielisko usytuowane nad Jeziorem Myśliborskim przy ul. Cienistej w Myśliborzu

  • Kąpielisko „Pełczanka” nad Jeziorem Duży Pełcz w Pełczycach, gm. Choszczno

  • Kąpielisko nad Jeziorem Strzeszowskim w m. Strzeszów, gm. Trzcińsko Zdrój

  • Kąpielisko „Janowo” nad Jeziorem Barlineckim przy OW Janowo w Barlinku

  • Kąpielisko „Plaża Miejska” nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku znaleźć

Poszczególnym gminom, na których terenie są jeziora zadaliśmy także pytanie – „Jaki jest obecnie stan prawny dotyczący używania skuterów wodnych i łodzi motorowych na jeziorach na terenie gminy? „

Gmina Lipiany – W chwili obecnej na akwenach wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lipiany nie ma zakazu używania jednostek pływających napędzonych silnikiem spalinowym. Zgodnie z obowiązującym prawem, decyzję o wprowadzeniu strefy ciszy ograniczającej używanie jednostek pływających na akwenach wodnych stosowną uchwałą wprowadza Rada Powiatu.

Gmina Warnice, Bielice, Przelewice i Kozielice – na akwenach na ternie gminy nie ma ograniczeń dotyczących używania skuterów wodnych i łodzi motorowych

Na pytanie dlaczego gminy nie organizują kąpielisk na swoim terenie słyszymy od samorządowców, że wymagania dotyczące organizacji kąpielisk są zbyt wysokie i kosztowne.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn