You are currently viewing W Lipianach i Bielicach od 1 stycznia 2020 śmieci droższe?

W Lipianach i Bielicach od 1 stycznia 2020 śmieci droższe?

W Lipianach, Bielicach i Warnicach od 1 stycznia 2020 śmieci droższe?
W powiecie pyrzyckim do Związku Gmin Dolnej Odry należą gminy Lipiany, Bielice, Warnice i Kozielice, ta ostatnia w tym roku podjęła uchwałę o wystąpieniu ze związku i w tym roku ogłasza przetarg na wywóz odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2020 w związku pozostanie już tylko gmina Lipiany, Bielice i Warnice, których mieszkańcy będą płacić za wywóz śmieci od ilości zużytej wody. Dotychczas mieszkańcy płacili opłatę za wywóz odpadów od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość – 15 zł miesięcznie za śmieci segregowane i 21 zł za zmieszane. Od nowego roku opłata będzie naliczana na podstawie zużycia wody. Osoby, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów zapłacą 7,10 zł za m3 a w przypadku śmieci zmieszanych – 28,40 zł za m3, mieszkańcy gminy Lipiany, Bielice, Warnice już mogą sobie policzyć o ile zapłacą więcej.
Temat został poruszony na wczorajszej sesji gminy Bielice i już widać, że na zmiany i idące za nią podwyżki nie ma zgody, już zaplanowano spotkania z radnymi, sołtysami i mieszkańcami.

Ponadto zorganizowany przez ZGDO przetarg na wywóz odpadów z gmin członkowskich nie został rozstrzygnięty, oferty złożone przez firmy były znacznie wyższe od zaplanowanych na ten cel przez związek środków.

Poniżej publikujemy komunikat ZGDO.

WYJAŚNIENIE ZGDO DLA MIESZKAŃCÓW
Opublikowano 29 października 2019

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy będą ponosili opłatę za każdy metr zużytej wody.
Nieruchomości zamieszkałe nie będą ponosiły dodatkowych opłat (nazywanych przez mieszkańców opłatą abonamentową) za pojemnik usytuowany przy nieruchomości. Ustalone w ww. uchwale nr 17/2019, w § 4 ust. 1 i 2 stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne dotyczą wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.