You are currently viewing W gminach Lipiany, Warnice i Bielice zamieszkujący samotnie za śmieci będą więcej płacić?

W gminach Lipiany, Warnice i Bielice zamieszkujący samotnie za śmieci będą więcej płacić?

Nowy rok w temacie wywozu odpadów to jak na razie zmiany cen w gminach Lipiany Warnice i Bielice należących do Związku Gmin Dolnej Odry, mieszkańcy tych gmin w tym roku za tego typu usługę zapłacą więcej. Zmianie uległy naliczane opłaty, ale także i sposób traktowania tych mieszkańców, którzy płacą za wywóz odpadów według ZGDO symbolicznie.

Zmiany przyjęte przez związek dla swoich mieszkańców to między innymi zastosowanie progu wtedy, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3. Dla tych nieruchomości wprowadzono opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości:

– 41,65 zł w przypadku nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

– 43,05 zł w przypadku braku kompostowania bioodpadów (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika).

Ustalając sztywne stawki dla mieszkańców Lipian, Warnic, Bielic którzy zużywają poniżej 3,5 m3 wody ZGDO wyjaśnia – „W 2021 r. niektóre gospodarstwa ponosiły niewspółmiernie niską opłatę biorąc pod uwagę wysokość kosztów odbioru odpadów komunalnych. Wysokość opłaty ponoszona przez część mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry, wynosiła kilka złotych lub nawet kilkadziesiąt groszy”

Rodzi się pytanie, czy takie podejście do mieszkańców jest sprawiedliwe, bo przecież system naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych liczony od m3 zużytej wody miał być tym najbardziej sprawiedliwym i wykrywać zamieszkujących dane gospodarstwo po zużyciu wody. Czyli jest zużycie wody, są mieszkańcy, a jak są mieszkańcy, to jest produkcja odpadów. Teraz okazuje się, że mieszkanie okresowo, z przyczyn na przykład pracy za granicą może być puste i wtedy śmieci nie są wytwarzane, a opłatę i tak mieszkańcy tych trzech gmin będą musieli 41,65 zł lub 43,05 zł zapłacić. Związek oczywiście przewiduje ulgowe traktowanie niezamieszkałych nieruchomości, ale tylko w przypadku ciągłego niezamieszkiwania przez okres minimum 6 miesięcy, a co z tymi, którzy na przykład pracują w Berlinie w tygodniu, a przyjeżdżają na weekendy?

Jeżeli chodzi o kolejne zamiany w opłatach za wywóz odpadów komunalnych z terenu gmin Lipiany, Bielice i Warnice, to w przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości przekracza 3,5 m3, to opłata liczona jest od ilości (m3) zużytej wody, a mieszkańcy będą płacić w 2022 roku następujące stawki:

– 11,90 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady (wzrost opłaty o 3,48 % w stosunku do ubiegłego roku),

– 12,30 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku braku kompostowania bioodpadów – nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika, (wzrost opłaty o 3,36 % w stosunku do ubiegłego roku).

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła maksymalną opłatę dla jednego gospodarstwa domowego, która w 2022 roku nie może wynieść więcej niż 149,68 zł.

W przypadku, gdy wysokość miesięcznej opłaty wynikająca ze zużycia wody przekroczy kwotę 149,68 zł, to opłata za wywóz odpadów komunalnych na terenie gmin Lipiany, Warnice, Bielice będzie wynosić 149,68 zł.

W pozostałych gminach powiatu pyrzyckiego mieszkańcy płacą za wywóz odpadów komunalnych liczony jest od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Aktualne stawki za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny to:

– gmina Pyrzyce – 26,60 zł

– gmina Przelewice – 24.00 zł

– gmina Kozielice – 21.00 zł

Stawki – kary za odbiór odpadów niesegregowanych są podwyższane dwukrotnie.

Przyglądając się w/w danym można uznać, że osoby zamieszkujące samotnie swoje mieszkania, nieruchomości w gminie Lipiany, Warnice i Bielice mają zdecydowanie droższe śmieci niż w gminach Pyrzyce, Kozielice i Przelewice.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn