You are currently viewing Umowa  podpisana – prace inwestycyjne za 57 milionów złoty w Ogrodach Przelewice ruszą lada dzień!

Umowa podpisana – prace inwestycyjne za 57 milionów złoty w Ogrodach Przelewice ruszą lada dzień!

Nadchodzą wielkie inwestycje, dziś Ogrody Przelewice mogą pochwalić się podpisaną umową
z firmą Expert z siedzibą w Dolicach, która 16 września br. została wyłoniona w przetargu jako najkorzystniejsza oferta. Przedmiot przetargu i umowy podzielono na sześć zadań inwestycyjnych. Prace obejmą modernizację ogrodu, oranżerii, pałacu, dworu, spichlerza, rozlewni z zagospodarowaniem terenu obiektów. Umowa została podpisana 18 października br.
w przelewickim pałacu. W spotkaniu uczestniczyli Marszałek woj. zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, v-ce marszałek – Olgierd Kustosz, v-ce przewodnicząca sejmiku woj. Zachodniopomorskiego – Teresa Kalina, dyrektor Ogrodów Przelewice – Zygmunt Siarkiewicz wraz z przedstawicielami Instytucji, wykonawca prac inwestycyjnych, prezes firmy Expert – Paweł Pluta, inżynier kontraktu – Joanna Semaszczuk, przedstawiciel Biura Projektowego Maple, przedstawiciel Kancelarii Prawnej oraz Wójt Gminy Przelewice – Mieczysław Mularczyk wraz z radnymi Gminy Przelewice.

Osobami odpowiedzialnymi w Ogrodach Przelewice za przygotowanie projektu i doprowadzenie do ostatecznego podpisania umowy byli: dyrektor Ogrodów Przelewice – Zygmunt Siarkiewicz, kierownik Działu Nieruchomości i Inwestycji – Artur Raczyński, kierownik Ogrodu – Joanna Śliwińska oraz pracownica Urzędu Gminy w Przelewicach – Izabela Kolańczyk.

W ramach inwestycji zaplanowano adaptację wymienionych obiektów do nowych funkcji – zgodnie z założeniami architektonicznymi wraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych, optymalnych rozwiązań. Plany uwzględniają wdrożenie różnego rodzaju technologii w zakresie ekologii, odnawialnych źródeł energii, zielonych ścian i systemu podziemnego gromadzenia odpadów – uwzględniającego ich segregację. Głównym celem inwestycji jest wyeksponowanie zabytkowych walorów obiektów, przy jednoczesnym nadaniu im nowego, praktycznego charakteru oraz utworzenia takiego miejsca, które będzie interesujące i przyjazne dla wszystkich odwiedzających. Budynki zostaną przebudowane, wyremontowane oraz doposażone tak, że
z pewnością zyskają aprobatę nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wszystkie obiekty, a także przestrzeń publiczna dostosowane zostaną do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

Na terenie ogrodu zwiększona zostanie kolekcja roślin. Na dwóch polanach powstaną place zabaw z miejscami do rekreacji i możliwością grillowania w klimatycznym miejscu. Ogród japoński zyska nowy blask, chociażby poprzez odrestaurowanie pawilonu herbacianego. Powstaną trzy modułowe toalety z zielonymi ścianami. Zagospodarowana zostanie także wyspa na dużym stawie.

Modernizacja pałacu odbędzie się wraz ze zmianą sposobu użytkowania. W XIX wiecznym budynku powstanie nowoczesna baza hotelowo-szkoleniowo-konferencyjna. Otoczenie pałacu zostanie zrewitalizowane, powstaną nowe tereny zieleni i nasadzenia. Aktualny budynek kasy biletowej zostanie usunięty, a w jego miejscu stanie nowy obiekt kasy ze strefą sprzedaży pamiątek. W oranżerii nadal będzie znajdowała się kolekcja roślin śródziemnomorskich, która zostanie uzupełniona i wzbogacona o rośliny owadożerne. Ciekawym pomysłem jest stworzenie w oranżerii motylarni i wprowadzenie różnych form gatunków bezkręgowców. W budynku oranżerii znalazło się także miejsce, które zostanie przekształcone do celów edukacyjnych. Miejsce posłuży również celom kulturalnym i wystawienniczym. W północnej części oranżerii powstanie pracownia ceramiczno-plastyczna. Dwór będzie pełnił funkcję siedziby administracji Ogrodów Przelewice. W spichlerzu znajdującym się na folwarku zostaną zlokalizowane pomieszczenia biurowe, wystawiennicze i konferencyjne. Obiekt będzie przystosowany do prowadzenia działalności LGD Lider Pojezierza, który ma charakter komplementarny do działalności Instytucji Ogrodów Przelewice. W budynku dawnej Rozlewni Lider Pojezierza utworzy tzw. „Inkubator Kuchenny” w celu przetwarzania, produkcji i dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Koszt umowy przeznaczony na wymienione prace inwestycyjne wynosi ponad 56 mln zł.

Zakończenie inwestycji obejmującej rewitalizację pałacu, dworu, oranżerii, spichlerza, rozlewni
i ogrodu planowane jest na październik 2023 r.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn