You are currently viewing Ulica Owocowa w Pyrzycach będzie remontowana

Ulica Owocowa w Pyrzycach będzie remontowana

W ubiegłym tygodniu ogłoszono wyniki konkursu w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W powiecie pyrzyckim dotację otrzymał projekt Starostwa Powiatowego w Pyrzycach pod nazwą „Przebudowa ulicy Poznańskiej w Pyrzycach”. Dofinansowanie na poziomie 50% kosztów inwestycji w kwocie 899 433,05 zł pozwoli starostwu na dokończenie w trzecim etapie remontu ciągu komunikacyjnego w drodze powiatowej – ulica Staromiejska, ulica Poznańska. Jeżeli chodzi o pyrzyckie gminy, to dotację w wysokości 105 057,80 zł – co stanowi 60% kosztów inwestycji – otrzymała gmina Lipiany na projekt „Remont drogi gminnej nr 640023Z w miejscowości Wołczyn”. Inwestycja już raz odkładana, będzie tym razem – jak słyszymy -zrealizowana.
Gmina Pyrzyce w sierpniu 2020 roku złożyła do wojewody zachodniopomorskiego, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wniosek na inwestycje „Przebudowa ulicy Owocowej”. Planowany koszt zadania to kwota 1 669 398,19 zł, wnioskowane dofinansowanie 1 168 578,73 zł. Niestety, wniosek tak jak i cztery wcześniej złożone do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na oczekiwane przez mieszkańców inwestycje nie otrzymał dofinansowania. Wniosek dotyczący przebudowy ulicy Owocowej został umieszczony na 14. miejscu ( na 22 miejsca) na liście rezerwowej z nikłymi szansami na dotację.
„W związku z zaistniałą, niezrozumiałą dla mnie sytuacją, a także z fatalnym stanem tej drogi w centrum miasta pragnę poinformować zaniepokojonych mieszkańców ulicy Owocowej, że podjęłam decyzję o realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Owocowej” ze środków własnych gminy Pyrzyce i w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg” – przekazała nam Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc

Facebook
Twitter
LinkedIn