You are currently viewing Tu jest nasz dom

Tu jest nasz dom

… taka adnotacja znajduje się na prezentowanej widokówce, która została nadana na poczcie w Pyrzycach na dzień przed wigilią 1939 roku. Wówczas, mało kto zapewne przypuszczał, że miasteczko w takim kształcie, w jakim widzimy je na karcie pocztowej z „lotu ptaka”, praktycznie przestanie istnieć. Tak jak przestał istnieć zarówno oznaczony „nasz dom”, jak i większość pozostałych, ale i inne budowle oraz obiekty. Obszar miasta wynosił wówczas 3764 ha, z tego 21 ha znajdowało się w ścisłym centrum wyznaczonym przez mury obronne. Ludność miasteczka wynosiła w tym okresie 11299 osób, a od 1 kwietnia po włączeniu Starego Miasta w granice administracyjne Pyrzyc około 12000 mieszkańców. Co ciekawe, do tragicznych lat 1944-1945, liczba ta rosła i to w tempie geometrycznym, głównie za sprawą przymusowych robotników, a zwłaszcza w ostatnim okresie, w wyniku napływu uciekinierów ze wschodnich rejonów Niemiec. Szacunkowe dane wskazują nawet na 30 tysięcy przebywających osób w momencie rozpoczęcia walk o Pyrzyce.

Przesłane życzenia bożonarodzeniowe z Pyrzyc do odbiorcy w Hanower, jak i zapewne same święta były ostatnimi o których w korespondencji można by było poprzedzić adnotacją „Spokojnych”. W Niemczech Boże Narodzenie obejmowało trzy dni: 24 grudnia -Wigilię, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy Świętej zapalało się świece na choince i rozpoczynano uroczystą kolacją. Nie było zwyczaju łamania się opłatkiem, a świąteczne prezenty układano na stole. W pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udawało się do kościoła na świąteczne msze oraz spożywało uroczyste obiady.

Wydawcą kartki była firma specjalizująca się w zdjęciach lotniczych „luftbild” z Lipska, a autorem zdjęcia był Ernst Assmus. Logo firmy również widzimy obok. Firma uwieczniła z powietrza setki miast, miasteczek, czy nawet wsi. Fotografia lotnicza była jego pasją ale na co dzień Ernst Assmus był właścicielem fabryki preparatów chemiczno-technicznych w Lipsku.

Jak już wspomniano kartka została nadana w Pyrzycach w dniu 23.12.1939 roku (spisana dzień wcześniej) i wysłana do odbiorcy w Hanowerze.

dr Wojciech Kuźmiński 


Facebook
Twitter
LinkedIn