You are currently viewing Trwa rekrutacja w szkołach dla dorosłych

Trwa rekrutacja w szkołach dla dorosłych

Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach oprócz szkół dla młodzieży prowadzi kształcenie dorosłych. Obecnie trwa nabór na cztery kierunki.
Pierwszą propozycją szkoły jest kwalifikacyjny kurs zawodowy – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (krawiec). Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wiele osób dojeżdżało ze Szczecina. Uczęszczały na zajęcia osoby, które realizowały swoje hobby, chciały nauczyć się zawodu czy marzyły o własnej działalności gospodarczej. Rokrocznie największa frekwencja jest na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie rolnik. Jest to propozycja dla osób nie posiadających wykształcenia rolniczego, które m.in. zamierzają przejąć gospodarstwo rolne lub chcą ubiegać się o środki unijne. Szkoła kształci również w szkołach policealnych (matura nie jest konieczna). Opiekun medyczny otwiera możliwości zatrudnienia w domach pomocy społecznej lub szpitalach, natomiast technik administracji w szeroko pojętej administracji. Obecnie na wszystkich kierunkach są jeszcze wolne miejsca. Nauka w szkole jest bezpłatna, zajęcia odbywają się co drugi tydzień w piątki i soboty. Rekrutacja potrwa do końca sierpnia, a zajęcia rozpoczną się około 15 września.