You are currently viewing Szpitalna oferta pyrzyckiej placówki

Szpitalna oferta pyrzyckiej placówki

W ostatnich miesiącach 2021 roku sporo było dyskusji na temat Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, sporo było obaw dotyczących przyszłości szpitala, jego przekształcenia lub ewentualnej likwidacji. Krążące plotki zdementował wtedy Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień i dyskusja o likwidacji ucichła, ale pytania czym jest dziś szpital, jakie usługi świadczy dla pacjentów pozostały.

Obecnie w strukturze szpitala znajdują się następujące oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponadto w szpitalu funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Izba Przyjęć i Izolatorium Covid. Szpital posiada 139 łóżek, corocznie z usług oferty medycznej szpitala korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. Aktualnie na podstawie decyzji wojewody zachodniopomorskiego wszystkie oddziały szpitala pełnią wyłącznie funkcję  oddziałów covidowych. Oprócz w/w oddziałów w Szpital Powiatowy w Pyrzycach świadczy ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie:

Poradnie:

Poradnia Urologiczna

Zakres działalności poradni to diagnostyka i leczenie farmakologiczne układu moczowego u kobiet, diagnostyka układu moczowego i układu płciowego u mężczyzn, badanie USG układu moczowego i układu płciowego.

Poradnia Chirurgiczna

Zakres poradni to porady z zakresu schorzeń chirurgicznych i chirurgii ogólnej, zabiegi z zakresu małej chirurgii, np. zdjęcie płytki paznokciowej, usuwanie niezłośliwych zmian skórnych (kaszaki, brodawki, tłuszczaki, gangliony, torbiele, zmian z błon śluzowych i tkanek miękkich, itp.) z niezbędną diagnostyką (w tym badanie histopatologiczne), chirurgia urazowa – szycie ran, unieruchomienie złamań narządów ruchu, leczenie ostrych stanów zapalnych, np. torbieli ropnych.

Poradnia Chirurgi Urazowo – Ortopedycznej

Zakres działalności poradni to leczenie chorób narządu ruchu, leczenie schorzeń kręgosłupa z niezbędną diagnostyką (NMR, KT, RTG). Na miejscu wykonywane są badania RTG narządu ruchu. Pacjenci przyjmowani w poradni są kierowani bezpośrednio do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznego na zabieg operacyjny.

Poradnia Położniczo – Ginekologiczna

Zakres działalności poradni to profilaktyka w przebiegu ciąży prawidłowej oraz opieka w pełnym zakresie ciąży, profilaktyczne badania cytologiczne, kontynuacja leczenia poszpitalnego, wykonywanie bezpłatnych badań ultrasonograficznych w przebiegu ciąży oraz USG ginekologiczne, diagnostyka niepłodności.

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia Preluksacyjna zajmuje się profilaktyką chorób stawów biodrowych noworodków z konieczną diagnostyką USG. W ramach wizyty w Poradni Preluksacyjnej wykonywane jest badanie ortopedyczne dziecka oraz badanie USG stawów biodrowych.

Poradnia Pulmonologiczna

Zakres działalności poradni to: diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego, m in. spirometria, usg jam opłucnowych, kwalifikacje do bronchofiberoskopii.

Poradnia Kardiologiczna

Zakres działalności poradni to diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo – naczyniowego, kontrola pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno – wieńcowego i angioplastyki wieńcowej oraz innych operacjach kardiochirurgicznych, kontrola poszpitalna chorych leczonych w szpitalu z przyczyn kardiologicznych. Wykonywane są badania diagnostyczne: EKG wysiłkowe, EKG 24-godzinne metodą Holtera, 24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, USG serca. W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2021 Szpital Powiatowy w Pyrzycach wygrał głosowanie na zadanie „Zakup aparatu USG dla Poradni Kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach” i otrzymał aparat USG na kwotę 100 000,00 złotych.

Poradnia Diabetologiczna

Zakres działalności poradni to diagnostyka i leczenie cukrzycy, edukacja chorych na cukrzycę.

Poradnia Medycyny Sportowej.

Do zadań Poradni należy przede wszystkim udzielanie porad w zakresie medycyny sportowej, wydawanie orzeczeń uprawniających do udziału w treningach i zawodach sportowych dzieci i młodzieży.

Poradnia Endokrynologiczna

Zajmuje się zaburzeniami oraz leczeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu hormonalnego (rozpoznawanie i leczenie zaburzeń funkcji gruczołów dokrewnych, wydzielających hormony). W ramach poradni jest dokonywana diagnostyka i leczenie schorzeń tarczycy, przysadki, nadnerczy. Lekarz endokrynolog zajmuje się zarówno diagnozą, jak i prowadzeniem leczenia zaburzeń endokrynologicznych.

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia zajmuje się zaburzeniami funkcjonowania układu pokarmowego: przełyku, żołądka, jelit, odbytu, trzustki, wątroby oraz dróg żółciowych.

Poradnia Chorób Wewnętrznych

W poradni prowadzona jest kontynuacja leczenia po hospitalizacji na oddziale chorób wewnętrznych.

Poradnia Neurologiczna

W Poradni Neurologicznej udzielane są świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia zaburzeń układu nerwowego.

Pracownie:

Pracownia Endoskopii

W pracowni wykonywane są badania endoskopowe :

– górnego odcinka przewodu pokarmowego min. diagnostyka chorób przewodu pokarmowego (choroby wrzodowej żołądka, dwunastnicy, chorób nowotworowych przewodu pokarmowego), pobieranie wycinków do badania histopatologicznego oraz na obecność helicobacter pylori,

– dolnego odcinka przewodu pokarmowego min. diagnostyka chorób jelita grubego z badaniem histopatologicznym, polipektomie endoskopowe. W marcu 2020 roku pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt wideokolonoskop wraz z insuflaotem na kwotę 194 955,70 złotych w ramach projektu ze środków EFS „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”. W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce szpital wygrał głosowanie na zadnie pt. „Zakup dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zestawu do wideoendoskopii 1kpl. kolonoskop + gastroskop” na kwotę 250 000,00 złotych. Dzięki wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w najnowszej generacji sprzęt medyczny do diagnostyki endoskopowej szpital aktualnie oferuje jeden z najwyższych standardów usług diagnostyki układu pokarmowego województwie zachodniopomorskim.

Pracownia Fizjoterapii

Zakres działalności pracowni obejmuje fizykoterapię i kinezyterapię.

Pracowanie USG

W pracowni ultrasonograficznej wykonuje się badania diagnostyczne USG min. jamy brzusznej. Pracownia posiada aktualnie najnowszej generacji sprzęt medyczny zakupiony w ramach dofinansowania z UE.

Pracownia RTG

W pracowni wykonywana jest diagnostyka rentgenowska – pełny zakres badań standardowych tj.: zdjęcia radiologiczne (zdjęcia RTG układu kostnego, zdjęcia RTG płuc i przeglądowe jamy brzusznej, zdjęcia RTG zębów, układu moczowego itp.). 4 lutego 2022 roku została uroczyście uruchomiona nowoczesna pracownia, w której to od 6 października 2021 roku trwały prace modernizacyjne związane z zadaniem pt. „Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach”. Na realizację zadania Powiat Pyrzycki otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 700 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pracownia została przystosowana do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarnych oraz wyposażona między innymi w nowoczesny cyfrowy aparat RTG z sufitowym zawieszeniem lampy wraz z mobilnym aparatem RTG. Nowoczesny sprzęt medyczny RTG poprawi jakość badań diagnostycznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Pracownia Rentgenodiagnostyki w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach średnio miesięcznie wykonuje około 1000 badań RTG. Dzięki przeprowadzonej inwestycji Szpital Powiatowy w Pyrzycach oferuje jeden z najwyższych standardów usług rentgenodiagnostyki województwie zachodniopomorskim.

Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy pacjentom w podstawowym zakresie od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Rejestracja do poradni przyszpitalnych w Szpitalu Powiatowym przyjmuje pacjentów osobiście bądź telefonicznie pod nr telefonu 91 817 11 10 . Rejestracji można dokonać również online: https://lekarzebezkolejki.pl/SzpitalPowiatowyWPyrzycachPyrzyce

W Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach funkcjonuje Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 oraz mobilny punkt pobierania wymazów COVID-19. W Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach pracuje wykwalifikowany personel medyczny: opiekunowie medyczni, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, technicy RTG, pielęgniarki oraz lekarze. Duża część personelu medycznego posiada doświadczenie w pracy w ośrodkach klinicznych i jednostkach naukowych. Pyrzycki szpital może się pochwalić jednym z najszerszych zakresów usług ambulatoryjnych ze szpitali powiatowych w województwie zachodniopomorskim. Sukcesywnie uruchamiane są nowe poradnie medyczne, a przy uwzględnieniu potrzeb społecznych w planach działalności szpitala przyjęte założenia określają uruchomienie kolejnych poradni i pracowni medycznych. Dzięki znaczącemu doposażeniu w ostatnim okresie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny, Szpital Powiatowy w Pyrzycach stał się ośrodkiem medycznym oferującym aktualnie najwyższy standard usług medycznych.

Materiał obszerny, ale może dzięki powyżej zamieszczonym informacjom wiedza naszych czytelników na temat możliwości Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn