You are currently viewing Sygnały alarmowe

Sygnały alarmowe

Po ostatnim zamieszaniu z uruchomieniem syren alarmowych, postanowiliśmy zrobić szybką ankietę wśród zaprzyjaźnionych z redakcją osób, czy są im znane sygnały alarmowe uprzedzający o niebezpieczeństwie, czy też sygnały syren Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziesięciolecia pokoju sprawiły, że ta wiedza nie wydawała się szczególnie istotna. Dziś w kontekście wojny w Ukrainie okazuje się, że trzeba odrobić zaległości, dlatego postanowiliśmy przypomnieć sposoby dotyczące ostrzegania przed niebezpieczeństwem i mieć pewność, że wyjąca syrena alarmowa to nie kolejne obchody jakiejś rocznicy, tylko realne zagrożenie.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze wydano są na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. Poz. 96) jako powszechnie obowiązujące w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach:

Jednym ze sposobów ogłaszania alarmów jest akustyczny system alarmowania (syreny) za pomocą których:

  1. Ogłasza się alarm – za pomocą syreny akustycznej, która wytwarza modułowy dźwięk w okresie trzech minut.

  2. Odwołuje się alarm – za pomocą syreny akustycznej, która wytwarza stały dźwięk w okresie trzech minut.

Syreny znajdujące się na remizach strażackich wchodzą w skład systemu ostrzegania i alarmowania lecz uruchamiane są przez PSP, OSP, są także uruchamiane po wydaniu polecenia przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W przypadku używania syren na remizach przez OSP polega to na tym, że rodzaje sygnałów dźwiękowych zależą od ustaleń jednostki OSP. Najczęściej 3 kilkunastosekundowe dźwięki syreny w odpowiednich odstępach zwiastują alarm bojowy. Oznacza to, że w pobliżu wydarzyło się coś niepokojącego i strażacy będą musieli pozostać w gotowości do działania lub wyruszyć na akcję. Natomiast jeden sygnał około trwający 1 minutę oznacza zbiórkę strażaków ochotników w remizie.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn