You are currently viewing Staromiejska na dwa etapy czeka na wykonawcę

Staromiejska na dwa etapy czeka na wykonawcę

Na ostatniej sesji Rady Powiatu podana została informacja o tym, że do pierwszego przetargu na wykonawcę remontu powiatowej drogi – ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach zgłosił się tylko jeden wykonawca, a jego oferta była wyższa od zaplanowanej na tę inwestycję o 550 tysięcy złotych. W związku z tym Zarząd Powiatu ogłosił kolejny przetarg, tym razem z podaniem kwoty środków, jakimi dysponuje starostwo na tę inwestycję. Przetarg odbędzie się 4 listopada. Zakres robót pierwszego etapu remontu tej ulicy obejmuje przebudowę jezdni, chodników i zjazdów na długości 590 m. Wartość przebudowy I Etapu to 2 249 903,69 zł. dofinansowanie 60% w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2029. 26 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego, w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2029, wniosek o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach — Etap II odcinek od ul. Polnej do skrzyżowania ulica Staromiejska — Poznańska Ciepłownicza. Jest to II z trzech etapów projektu przebudowy ul. Staromiejskiej. W ramach złożonego wniosku przebudowany zostanie odcinek o długości 506 m. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni, chodników i zjazdów. Wartość kosztorysowa zadania 2 456 063, 12 zł. Trudno dziś rozważać, co się stanie, jeżeli do przetargu na pierwszy etap nie zgłosi się żaden wykonawca, albo ceny za wykonanie remontu ulicy będą znacznie wyższe od zaplanowanych, poczekamy do 4 listopada.
PP