You are currently viewing Ścieżki rowerowe połączą pyrzyckie gminy

Ścieżki rowerowe połączą pyrzyckie gminy

W lutym tego roku Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc zaprosiła samorządowców gmin powiatu pyrzyckiego do konsultacji na temat koordynacji planów dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Efektem dyskusji i połączenia analiz z każdej gminy jest spójny dla całego powiatu plan rowerowych tras. „Cieszę się, że dość szybko udało się nam ustalić potrzeby w tej kwestii w każdej gminie i sensownie je połączyć. Dokonane uzgodnienia posłużą pyrzyckim samorządom do planowania inwestycji związanych z rozwojem turystyki na swoim terenie i do pozyskiwania w przyszłości na ich realizację środków zewnętrznych. Dla mnie jest to także dodatkowy argument służący do pozyskania na rzecz gminy terenów torowisk od Polskich Kolei Państwowych, o co zabiegam od kilku lat. Dziękuję panu Bartłomiejowi Królikowskiemu, Burmistrzowi Lipian, pani Iwonie Kochel, Wójt Gminy Bielice, pani Alinie Werstak, Wójt Gminy Warnice, panu Mieczysławowi Mularczykowi, Wójtowi Gminy Przelewice i panu Piotrowi Rybkowskiemu, Wójtowi Gminy Kozielice za współpracę” – przekazała Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Opis do planu przebiegu ścieżek i tras rowerowych na terenie powiatu pyrzyckiego

  1. Ścieżka rowerowa gm. Pyrzyce – gm. Kozielice (dł. ok. 15 km)

Trasa ścieżki od istniejącej ścieżki rowerowej w mieście Pyrzyce ul. Cmentarnej (dł. ok. 800 m) po trasie dawnej linii kolejowej do miejscowości Tetyń przez Kozielice, Siemczyn, Trzebórz

Trasy rowerowe w gminie Kozielice

– od miejscowości Tetyń do Załęża

– od miejscowości Kozielice do Nowielina (gm. Pyrzyce)

– od miejscowości Kozielice przez Łozice do Czarnowa

– od miejscowości Czarnowo w kierunku Nowego Chrapowa (gm. Bielice)

  1. Ścieżka rowerowa gm. Pyrzyce – gm. Bielice (dł. ok. 15 km)

Trasa ścieżki od ul. Dworcowej w Pyrzycach, po trasie dawnej linii kolejowej przez Stare Chrapowo, Linie, Bielice do granicy z gminą Gryfino.

Trasy rowerowe w gminie Bielice

– od miejscowości Linie do miejscowości Nowe Linie

  1. Ścieżka rowerowa gm. Pyrzyce – gm. Warnice (dł. ok. 15 km)

Trasa ścieżki od ul. Dworcowej w Pyrzycach do granicy gminy Warnice i gminy Stargard po trasie linii kolejowej przez Okunicę, Czernice, Reńsko, Warnice.

Trasa rowerowa w gminie Warnice

– od miejscowości Kłęby do miejscowości Kolin

  1. Ścieżka rowerowa gm. Pyrzyce – gm. Lipiany (dł. ok. 22 km)

Trasa ścieżki od ul. Dworcowej w Pyrzycach do granicy gminy Lipiany z gminą Myślibórz po trasie linii kolejowej przez Nowielin, Mielęcin, Dębiec, Lipiany.

Trasy rowerowe w gminie Lipiany

– od miejscowości Dębiec w kierunku miejscowości Derczewo (gm. Myślibórz)

– od miejscowości Lipiany w kierunku Przewodzia przez Świerszczyki

  1. Ścieżka rowerowa gm. Pyrzyce – gm. Przelewice (dł. ok. 20 km)

Trasa ścieżki od istniejącej ścieżki rowerowej w gminie Pyrzyce (ok. 10 km) po trasie dawnej linii kolejowej przez Kosin, Przelewice, Kłodzino do Płońska.

  1. Ścieżka rowerowa w gminie Pyrzyce (dł. ok. 5 km)

Trasa ścieżki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 od ul. Szczecińskiej w Pyrzycach do miejscowości Żabów.

Spora cześć ścieżek rowerowych planowana jest po trasie nieczynnej już linii kolejowej od Myśliborza przez Lipiany, Pyrzyce, Warnice do Stargardu. Mimo działań podejmowanych od kilku lat przez burmistrz Pyrzyc, PKP nie przekazała terenów pokolejowych gminie. Może wspólny plan dla powiatu zmusi obecnego właściciela torowisk do zmiany stanowiska i budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu pyrzyckiego i uporządkowanie zaniedbanego terenu w centrum Pyrzyc.

PPFacebook
Twitter
LinkedIn