Rusałka kratkowiec

         RUSAŁKA KRATKOWIEC ; jeden z najmniejszych motyli z rodziny rusałkowatych. Spotykana jest w różnorodnych siedliskach : na skrajach lasów liściastych, terenach zakrzewionych, polanach, obszarach podmokłych, w pobliżu rowów i cieków wodnych. Gąsienice żerują na pokrzywie. Dorosłe żywią się nektarem kwiatów i spijają sole z ziemi. Zimują w stadium poczwarki.

Rusałka Kratkowiec