You are currently viewing Rośnie las i wysypisko PKP

Rośnie las i wysypisko PKP

Nieczynne od wielu lat obiekty i tereny pokolejowe w Pyrzycach zmieniają się w bujną łąkę z coraz większymi drzewami, co stanowi dość atrakcyjne miejsce do wyrzucania śmieci. Nieruchomości te nie stanowią wizytówki miasta, a szans na zmianę oblicza tego terenu nie widać. Zwróciliśmy się z zapytaniem do Straży Miejskiej o to, czy istnieje szansa zdyscyplinowania PKP i zmuszenia do utrzymywania w należytym porządku swojej własności.

Straż Miejska w Pyrzycach wielokrotnie zwracała się na piśmie do Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu w sprawie uprzątnięcia i bieżącego utrzymania w czystości terenów kolejowych ( 26 nieruchomości ), a w roku bieżącym sytuacja taka powtarzała się już czterokrotnie w marcu, maju i czerwcu. Jednocześnie informuję, że poza kierowaniem pism w sprawie uporządkowania ww. terenów Straż Miejska w Pyrzycach wzywała Polskie Koleje Państwowe Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie do zabezpieczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych tj. odkryty właz studzienki czy uszkodzone szyby w budynkach. Ponadto kierowane były również pisemne wezwania do wykoszenia terenów przyległych do przejazdów kolejowych w celu zwiększenia widoczności na skrzyżowaniach, a tym samym poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mając powyższe na uwadze, podmioty do których kierowane były wezwania, na bieżąco po interwencjach Straży Miejskiej w Pyrzycach dokonywały oprzątnięcia terenów będących w ich władaniu jak i usuwały wszelkie nieprawidłowości dot. bezpieczeństwa” – przekazał nam Michał Maduzia, komendant Straży Miejskiej w Pyrzycach.

Na jednym z załączonych do tekstu zdjęć wykonanym od strony torowiska widać zawalający się budynek, o który zapytaliśmy pyrzycki ratusz – „ Odpowiadając na pana pytanie dotyczące budynku znajdującego się na działce nr 16/25 w obrębie 0006 miasta Pyrzyce uprzejmie informuje, że nieruchomość ta stanowi własność Skarbu Państwa – użytkowanie wieczyste Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków”.

Budynek, jak czytamy na tabliczce przybitej do ściany od strony ulicy Dworcowej, jest w stanie likwidacji, wstęp wzbroniony, grozi śmiercią i nic się tam nie dzieje. Zaniedbany teren i obiekty są własnością PKP, od kilku lat gmina Pyrzyce podejmuje działania i występuje z wnioskami, by przejąć tereny nieodpłatnie na gminny majątek, a PKP za każdym razem odmawia. Pierwotne plany wykorzystania gruntów były związane z budową obwodnicy centrum miasta, budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej itd. niestety PKP nie wyraża zgody na oddanie terenów, a wjeżdżający do Pyrzyc ulicą Szczecińską nadal widzą łąkę, las i śmietnisko.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn