You are currently viewing Rolnicza agencja da kasę na maszty flagowe

Rolnicza agencja da kasę na maszty flagowe

Kancelaria premiera Mateusza Morawieckiego ogłosiła w tegoroczne wakacje konkurs pn. „Pod Biało-Czerwoną”. Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Samorządy, które zbiorą odpowiednią ilość głosów otrzymają maszt i flagę narodową, liczba wymaganych głosów poparcia jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy i wynosi: a) dla gmin do 20 000 mieszkańców – 100 głosów; b) dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców – 500 głosów; c) dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców – 1000 głosów. Dla wszystkich pyrzyckich gmin limit ten wyniósł 100 głosów. W głosowaniu, które trwało do 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59. wszystkie pyrzyckie gminy osiągnęły postawione przez organizatorów minimum. Gmina Pyrzyce 262 głosy, gmina Lipiany 143, gmina Kozielice 141, gmina Przelewice 127, gmina Warnice 122 i gmina Bielice 116 głosów. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu gmin do udziału w projekcie, a tym samym o przyznaniu środków finansowych potrzebnych do jego realizacji, Komisja Projektowa podejmie w terminie do 29 listopada 2020 r. Każda z zakwalifikowanych w projekcie gmin otrzyma dotację, która wynosi do 5000 zł na zakup masztu flagowego. Przyjmując, że w projekcie wezmą udział wszystkie gminy w Polsce, czyli 2477, mnożąc to razy maksymalną dotację 5 tysięcy zł., to daje nam kwotę 12 385 000 zł. Czy w dobie kryzysu taka kwota nie przydałaby się przedsiębiorcom? Ponadto jak dziś już wiemy, całą procedurą, umowami z samorządami, dotacjami i ich rozliczaniem będzie zajmować się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. PP