You are currently viewing Radna Małgorzata Piotrowska plakatem jest

Radna Małgorzata Piotrowska plakatem jest

Taką „laurkę” wystawił Piotrowskiej radny Rady Miejskiej w Pyrzycach Mirosław Stasiak w trakcie nerwowej dyskusji podczas ostatniej sesji, nad tym, czy pieniądze na wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żabowie dać, czy nie dać. Mimo takich, jak ta wypowiedzi, radni większością głosów wyrazili zgodę na propozycję burmistrz Pyrzyc, by inwestycję jak najszybciej zrobić. Przeciwny tej inwestycji był radny Stasiak, a od zajęcia stanowiska w sprawie wstrzymał się radny Ogrodnik.