You are currently viewing Pyrzyckie „pomniki ”

Pyrzyckie „pomniki ”

Prawie blisko 400 lat po śmierci naszego dzisiejszego bohatera wspomnień, tj. Johannn-a Knipstro, wyprodukowano prezentowaną widokówkę ku jego pamięci. Na zdjęciu widoczny jest obelisk z tablicą słynnego religijnego reformatora, mocno związanego z ziemią pyrzycką. Tablica niestety nie przetrwała trudu współczesnych czasów. Obelisk co prawda pozostaje niezmiennie na swoim miejscu nawet do dziś, a zlokalizowany jest przy zbiegu ulicy Wojska Polskiego i ulicy Ogrodowej w Pyrzycach (być może tylko z racji swojej kubatury i wagi) ale „nowa” i bardzo podmiotowa tablica symbolizuje… już nie wiadomo co. … Bowiem na początku przemian ustrojowych władze popularnego wówczas Stronnictwa Demokratycznego, z poparciem Cechu Rzemiosł Różnych i Solidarności, postanowiły wykorzystać czas i miejsce i przemianować ten głaz ku czci rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dwusetna okoliczność święta Konstytucji była „dobrym” pretekstem zasłonięcia jednej tablicy i zastąpienia jej drugą. Wg relacji „huczna impreza, wielkie odsłonięcie, hymny pochwalne i słowa wiecznej pamięci” przyćmiły chyba na zawsze pamięć działalności tego słynnego reformatora. Obecnie o funkcjonowaniu SD mało kto pamięta, sam Cech Rzemiosł przeistoczył się nawet w miejscową pizzerię, a tylko głaz, pomimo stosunkowego krótkiego okresu przemian, pozostaje w tym samym miejscu.

Sam Knipstro był teologiem i reformatorem religijnym, był zwolennikiem Martina Luthra. Co interesujące, za swoje poglądy w 1518 roku został zesłany do… Pyrzyc. Osadzony został w klasztorze franciszkanów. Rozpowszechniał poglądy reformatorskie wśród mieszkańców miasta. Uznano jednak jego myślenie za heretyckie i po 5 latach pobytu w mieście kazano mu je opuścić. Był jednak na tyle zasłużonym dla lokalnej społeczności, że postawiono mu omawiany kamienny obelisk, o który troszczono się mocno – na co wskazuje zdjęcie, prawdopodobnie do końca jego przedwojennego istnienia.

Johann Knipstro urodził się 1 maja 1497 roku w miejscowości Sandau koło Havelbergu. Jego pochodzenie oraz wczesne lata życia nie są bliżej znane. W roku 1516 jego nazwisko odnotowano wśród studentów teologii uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą. Na studia skierował go opat, położonego gdzieś na Śląsku, klasztoru franciszkanów. Podczas studiów Knipstro przyłączył się do grupy zwolenników Martina Luthra. Potem osadzony we wspomnianym klasztorze franciszkanów w Pyrzycach rozpowszechniał poglądy reformatorskie wśród współbraci i mieszkańców Pyrzyc. Niestety dla jego losów tym kaznodzieją pyrzyckim zainteresował się opat klasztoru cystersów w Kołbaczu – Valentin Ludovici. Uznał on poglądy Knipstro za heretyckie i bardzo niebezpieczne. Za jego sprawą Knipstro musiał jesienią 1523 roku opuścić Pyrzyce.

Knipstro zmarł 4 października 1556 roku. Pochowany został w kościele św. Piotra w Wolgast. Na płycie nagrobnej znajdował się napis: Sepulcrum clarissimi viri, Dn. D. Joh. Knipstrovii, resititutae purioris doctrinae praecoris et primi Superinteddentis ecclesiarum Pomeraniae citerioris, qui obiit MDLVI d. 4.October.

Prezentowana widokówka bez obiegu pocztowego. Wydawca: Wilhelm Schwarz z Pyrzyc.

Dr Wojciech Kuźmiński

Facebook
Twitter
LinkedIn