You are currently viewing Pyrzycki SĄD dwa razy uniewinniony!!!

Pyrzycki SĄD dwa razy uniewinniony!!!

W poniedziałek 25 października przed pyrzyckim sądem odbyła się konferencja prasowa Dariusza Mateckiego przewodniczącego Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim. Jedynym tematem spotkania z mediami i zaproszonymi gośćmi była sprawa zamiaru likwidacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości z dniem 1 stycznia 2022 roku VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Pyrzycach oraz VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach. Dariusz Matecki podczas konferencji poinformował, że Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości wycofał decyzję o likwidacji pyrzyckiego sądu.

WSZYSCY RATUJEMY SĄD!!

Przypomnijmy, że informacja o zakończeniu działalności pyrzyckiej filii stargardzkiego sądu pojawiała się nieoficjalnie przed południem 19 października 2021, następnie potwierdziła ją Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc –           „W rozmowie telefonicznej SSO Maciej Strączyński, prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, przekazał mi, że jest to już nie tylko zamiar, ale zapadła ostateczna decyzja o likwidacji pyrzyckiego sądu z dniem 1 stycznia 2022”. Tego samego dnia burmistrz Pyrzyc skierowała pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie likwidacji sądu. Kolejnego dnia Stanisław Stępień skierował pismo do Katarzyny Frydrych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, która pozytywnie zaopiniowała wniosek SSO Macieja Strączyńskiego, prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący likwidacji sądu w Pyrzycach. „Poprosiłem panią Katarzynę Frydrych o pilną rozmowę w sprawie likwidacji sądu. W mailu przesłanym na jej ręce podtrzymałem swoją propozycję przeniesienia sądu w inne dogodniejsze miejsce, po siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach”- wyjaśnił Stanisław Stępień, Starosta Pyrzycki.

Także w tym samym dniu, 20 października swoje negatywne stanowisko w sprawie likwidacji sądu (także na łamach PULSU) opublikował Paweł Kulok, wiceprzewodniczący Prezydium Krajowego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem” przewodniczący Zarządu ZOZ Odział w Stargardzie. Związkowe pisma przekazane zostały do samorządowców i Ministra Sprawiedliwości.

Kluczowym okazało się spotkanie 21 października 2021 rok w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, gdzie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane w celu wypracowania wspólnego stanowiska w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Ministra Sprawiedliwości wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie o likwidacji Zamiejscowego Wydziału Sądu Rejonowego w Stargardzie z siedzibą w Pyrzycach z dniem 1 stycznia 2022 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli na zaproszenie Marzeny Podzińskiej, Burmistrz Pyrzyc:

– Jarosław Rzepa, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

– Olgierd Kustosz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Mariusz Majak sekretarz Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach.

– Paweł Kulok, wiceprzewodniczący Prezydium Krajowego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem” przewodniczący Zarządu ZOZ Odział w Stargardzie.

Anna Bartos, Prokurator Rejonowy w Pyrzycach.

mł. insp. Krzysztof Pawlik p.o Komendanta Powiatowego Policji.

– Bartłomiej Królikowski, Burmistrz Lipian.

Iwona Kochel, Wójt Gminy Bielice.

Piotr Rybkowski ,Wójt Gminy Kozielice.

Mieczysław Mularczyk, Wójt Gminy Przelewice.

Alina Werstak, Wójt Gminy Warnice.

Iwona Ksel, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Pyrzycach.

– Hubert Łuszczyk, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Komunalnej Rady Miejskiej w Pyrzycach.

– Michał Maduzia, komendant Straży Miejskiej w Pyrzycach.

– Kazimierz Jaborowski Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Uczestnicy spotkania oraz Starosta Pyrzycki pan Stanisław Stępień wspólnie wypracowali stanowisko, które przedstawione zostało w piśmie skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec decyzji o likwidacji Sądu w Pyrzycach wskazując, iż będzie to miało bardzo negatywny wpływ dla mieszkańców naszego powiatu i które nie znajduje żadnego merytorycznego i społecznego uzasadnienia. Jarosław Rzepa, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wystosował w tej sprawie po spotkaniu w Pyrzycach interpelację do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Było to ważne spotkanie samorządowców, służb, ponad partyjnymi podziałami w celu ratowania sądu przed zaplanowaną likwidacją. Po sześciu dniach okazało się, że wymienione w skrócie działania przyniosły skutek, o którym poinformował na konferencji prasowej Dariusz Matecki, przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim. Na pytanie o przyszłość pyrzyckiego sądu, przenosiny do obiektów po byłej Powiatowej Komendzie Policji, utworzeniu wydziału rodzinnego w pyrzyckim sądzie Dariusz Matecki odpowiedział – „Nie mogę się wypowiadać, że coś na pewno będzie. To co mogę zrobić, to mogę porozmawiać w Ministerstwie Sprawiedliwości. W najbliższą środę będę w Warszawie i będę rozmawiał z ministrem Ziobro i ministrem Wosiem, zobaczę, co w tej materii da się zrobić. Te dwie sprawy na pewno poruszę w rozmowie z ministrem Ziobro, ale na dzień dzisiejszym nie jestem w stanie udzielić panu jednoznacznej odpowiedzi” .

Dariusz Matecki obiecał, że poinformuje PULS POWIATU o efekcie rozmów z ministrem.

CO DALEJ ??

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie SSO Maciej Strączyński wnioskując o likwidację, dwukrotnie „wydawał wyrok” na VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach oraz VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach, pierwszy raz na początku 2020 roku i po raz kolejny w tygodniu ubiegłym, dwukrotnie likwidacja się nie udała.

Czy będzie trzecia próba likwidacji?

Czy będzie nowa siedziba w budynku przy ulicy Kościuszki 24, jak proponuje Stanisław Stępień Starosta Pyrzycki?

Czy w pyrzyckim sądzie powstanie wydział rodzinny, jak sugerowali samorządowcy i goście na spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanego przez Marzenę Podzińską burmistrz Pyrzyc?

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn