You are currently viewing Pyrzycki sąd do likwidacji ?

Pyrzycki sąd do likwidacji ?

          Powiat pyrzycki należy w naszym województwie do tych najmniejszych, ilość mieszkańców to trochę ponad 39 tysięcy na 6 gmin, czyli mały powiat, ale zawsze powiat. W stolicy powiatu powinny działać wszelkie niezbędne dla obsługi mieszkańców instytucje tego szczebla administracji, takie jak Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Powiatowy Szpital, Powiatowy Sanepid itp. na Sądzie Rejonowym skończywszy. Niestety, w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się nieoficjalne informacje wskazujące na podjęcie przez sądownicze władze działań zmierzających do likwidacji VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Pyrzycach oraz VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach. Na ten temat kilka tygodni temu w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach dyskutowali wójtowie i burmistrzowie powiatu pyrzyckiego uznając sprawę za bardzo niepojącą. Podczas tego spotkania samorządowcy podjęli decyzję o przygotowaniu wspólnego pisma – protestu skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie Macieja Strączyńskiego (do wiadomości Zbigniewa Ziobro Minister Sprawiedliwości). W tej samej sprawie kilka dni później z Wojewodą Zachodniopomorskim spotkał się także Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień. Podczas spotkania uzgodniono, że do chwili oddania nowej siedziby sądu w Stargardzie nie wystąpi on z inicjatywą likwidacji wydziałów w Pyrzycach. Ponadto wojewoda wraz ze starostą podjęli decyzję o wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o utworzenie Sądu Rejonowego w Pyrzycach. Prezes Sądu Okręgowego zobowiązał się do poparcia wniosku. Sąd ten miałby składać się z czterech wydziałów, tj. cywilnego, rodzinnego, ksiąg wieczystych i karnego. Obecnie w Pyrzycach funkcjonują dwa wydziały zamiejscowe tj. ksiąg wieczystych i karny przy ul. Staromiejskiej 3. Wydziały cywilny i rodzinny miały by być zlokalizowane przy ul. Kościuszki 24, w siedzibie obecnej Komendy Policji po wybudowaniu nowej przy ul. Młodych Techników.
          Plany budowy nowej komendy policji są, ale kiedy zostaną zrealizowane tego nikt nie wie, więc cały łańcuszek życzeń nie rozpoczął się jeszcze, a w Stargardzie nowa siedziba sądu już niebawem będzie oddana do użytku. Burmistrzowie, wójtowie i Starosta Powiatu Pyrzyckiego na ostatnim spotkaniu w sprawie sądu podjęli decyzję, że wspólnie wystosują jedno pismo do wojewody i ministra sprawiedliwości, pod którym to pismem wszyscy się podpiszą. Gdyby jednak sąd w Pyrzycach zlikwidowano, to mógłby być to kolejny asumpt do tego, żeby powiat pyrzycki zlikwidować.