You are currently viewing Pyrzycki Ład

Pyrzycki Ład

Na fanpage pyrzyckiego Prawa i Sprawiedliwości 11 sierpnia 2022 można było zobaczyć 8 plansz, na każdej z nich podana została kwota, jaka dotychczas wpłynęła do każdej z gmin powiatu pyrzyckiego i Starostwa Pyrzyckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Oglądając plansze można przyznać, że kasa, jaka wpłynęła do pyrzyckich samorządów jest imponująca, bo łącznie starostwo i 6 gmin dostało na inwestycje 109 191 900 zł. Ale jak zaczniemy analizować kwoty przekazane poszczególnym gminom i przeliczać je na ilość mieszkańców danej gminy, to już obywatelom niektórych gmin radość z milionowych dotacji znika.

Podzieliliśmy przyznane dotychczas dotacje dla poszczególnych samorządów w naszym powiecie przez ilość mieszkańców i wychodzą nam kwoty dotacji na statystyczną głowę mieszkańca danej gminy.

Gmina Kozielice – 2465 mieszkańców – dotacje 15 567 000 zł – 6315,21 zł na mieszkańca

Gmina Lipiany – 5745 mieszkańców – dotacje 12 250 000 zł – 2132,28 zł na mieszkańca

Gmina Pyrzyce – 19 140 mieszkańców – dotacje 16 553 000 zł – 864,83 zł na mieszkańca

Gmina Bielice – 3130 mieszkańców – dotacje 11 266 900 zł – 3599,54 zł na mieszkańca

Gmina Przelewice – 5075 mieszkańców – dotacje 13 170 000 zł – 2595,07 zł na mieszkańca

Gmina Warnice – 3408 mieszkańców – dotacje 15 015 000 zł – 4 405,80 zł na mieszkańca

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach – 38 963 mieszkańców – dotacje 25 390 000 zł – 651,64 zł na mieszkańca

Łączenie dotacje starostwo i gminy – 109 191 900 zł – 2802,45 zł na mieszkańca powiatu

Myślę, że nawet najbardziej zagorzali zwolennicy obecnego rządu będą mieli problem, jak wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego gmina Pyrzyce, która składała do każdego naboru wnioski z przygotowaną do większości z nich dokumentacją, była tak skutecznie w programie Polski Ład wyautowana i ukarana?

Dane o ilości mieszkańców pochodzą z portalu polskawliczbach.pl za 2021 rok.