You are currently viewing Pyrzycka dama z „łasiczką”?

Pyrzycka dama z „łasiczką”?

“Dama z łasiczką” – tak Da Vinci nazwał swój bardzo znany obraz, na którym przedstawił Cecy­lię Gal­lerani (kochankę księ­cia Ludo­vica Sfo­rzy „il Moro” i istotną posta­ć na dwo­rze Sforzów) z łasiczką w jej ramionach. Po latach uczeni stwierdzili, że to nie była łasiczka, a raczej gronostaj. W sza­cie let­niej gro­no­staj ma bowiem cze­ko­la­do­wo­-brą­zowy wierzch ciała i łatwo go wtedy pomy­lić z łasicą, jed­nak jesie­nią zmie­nia ubar­wie­nie na białe. Ostatecznie trudno jed­no­znacz­nie ziden­ty­fi­ko­wać zwie­rzątko przed­sta­wione na obra­zie. Dzisiaj poprawne są obie nazwy.

Warto również przypomnieć że “Dama z gronostajem” to jedyne dzieło Leonarda da Vinci znajdujące w polskich zbiorach (Leonardo da Vinci Dama z gro­no­sta­jem, ok. 1490 – olej i tem­pera na desce orze­cho­wej, 53,4 cm × 39,3 cm – Muzeum Ksią­żąt Czar­to­ry­skich w Kra­ko­wie).

Jakie miasto … takie zwierzątko?

Podobną zagadką pozostaje, jakie zwierzątko (ptaka) trzyma na kolanach Frau (Pani) Galles na fotografii wykonanej w zakładzie fotograficznym Max-a Drache w Pyrzycach (Pyritz i. P.) w 1903 roku. Kura, perliczka, a może udomowiona kuropatwa? Sam nie podejmę się rozstrzygnięcia i pozostawiam to do rozważenia samym czytelnikom.

Frau Galles pochodząca zapewne z samych Pyrzyc bądź najbliższych okolic, żyła bowiem w typowo rolniczym regionie, stąd motyw ptactwa domowego na fotografii dziwić nie powinien. A być może był to motyw… wielkanocny?

Pyrzyckie Atelier.

Przedwojenne fotografie wykonywane w pyrzyckich rodzinnych zakładach fotograficznych były wykonywane ze szczególną starannością. By zapobiec zniszczeniu, zdjęcia nanoszone były na tekturę, w dole której zawsze widniała nazwa firmy (tutaj zakładu Max-a Drache). Na odwrocie najczęściej zamieszczano bogato zdobioną reklamę firmy, z logiem, danymi tele-adresowymi, mottem zakładu. Oczywiście Drache nie był on jedynym przedsiębiorcą tego fachu. Inne znane zakłady to: Fridel Bingel (Bahner-Str.), H. Proeger (Stettiner-Str.) oraz Walter Breymann (Bahner-Str.).

dr Wojciech Kuźmiński 

Facebook
Twitter
LinkedIn