You are currently viewing Przetarg na termomodernizację CKU ogłoszony

Przetarg na termomodernizację CKU ogłoszony

27 maja 2021 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z zaplanowaną przez Starostwo Powiatowe termomodernizacją budynków Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. W najbliższych dniach opublikowany zostanie kolejny przetarg dotyczący wymiany CO w budynku szkoły i sali gimnastycznej. Oba przetargi ogłaszane są w ramach jednej inwestycji pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły, internatu oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach, dostosowanie budynku internatu do wymogów przeciwpożarowych, wymiana 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”.
Projekt ten otrzymał w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w wysokości 5 176 680,28 zł, co stanowi 100% szacunkowego kosztu całej inwestycji. Firmy zainteresowane realizacją budowlanej części inwestycji mają czas na składanie ofert do 17.06.2021 r. do godz. 12:00.
„Jeżeli wykonawcę wybierzemy w pierwszym przetargu, to przekazanie placu budowy mogłoby nastąpić w lipcu, ale dokładna data oczywiście zależy od przebiegu procedury przetargowej. Wykonawca od momentu podpisania umowy ma 7 miesięcy na wykonanie inwestycji. Jeżeli chodzi o zadanie związane z modernizacją sieci ciepłowniczej, to w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę tej części projektu z terminem wykonania prac do końca sierpnia. Ma to oczywiście związek z rozpoczęciem roku szkolnego” – powiedział Stanisław Stępień, Starosta Pyrzycki.
W obecnej kadencji Starostwo Powiatowe zrealizowało już termomodernizację w Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach, na którą pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowanie w wysokości 721.000,00 zł, przy wkładzie własnym w wysokości 1.173.802,13 zł, a koszt całkowity to kwota 1.894.802,13 zł. Rozpoczynająca się w Zespole Szkół nr 2 CKU inwestycja ze względu na zakres prac jak i przeznaczone, pozyskane na ten cel środki będzie największym projektem realizowanym przez organ prowadzący w zarządzanej przez starostwo oświacie.

Facebook
Twitter
LinkedIn