You are currently viewing Przejścia dla pieszych stały się bezpieczniejsze

Przejścia dla pieszych stały się bezpieczniejsze

W tym roku weszły w życie liczne przepisy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

– Nasza dbałość o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa na polskich drogach, ścieżkach rowerowych i chodnikach opiera się na trzech filarach: to inwestycje, edukacja i zmiany w prawie – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W czerwcu tego roku weszła w życie nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym, zwiększająca zakres ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych.

Przepisy zobowiązują kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Warto przy tym podkreślić, że kierowca zobowiązany jest także do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim.

Z kolei pieszy wchodzący na przejście ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Nie wolno mu także w tym czasie korzystać z jakiegokolwiek urządzenia, które mogłyby zaburzyć prawidłową ocenę sytuacji na drodze.

Dzięki wszystkim tym działaniom w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych przepisów liczba wypadków z udziałem pieszych na przejściach spadła o prawie 30%.