You are currently viewing Przedszkole to też polityka?

Przedszkole to też polityka?

             29 kwietnia (środa) premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość otwarcia od 6 maja żłobków i przedszkoli, możliwość ta została uwarunkowana wdrożeniem przez organy zarządzające – gminy nowego systemu sanitarnego opracowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Opublikowane w w ten sam dzień (29 kwietnia – środa), wytyczne GIS były już w poniedziałek 4 maja modyfikowane. Większość wójtów i burmistrzów w powiecie pyrzyckim podeszła do tematu z wielką ostrożnością, zdając sobie sprawę, że od ich decyzji będzie zależeć zdrowie powierzonych im dzieci, pracowników i rodzin jednych i drugich. Samorządowcy zabrali się od dokładnego przeanalizowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i ich wdrożeniu do posiadanych placówek. Ponadto wójtowie i burmistrzowie musieli sprawdzić, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną, zakupić niezbędne wyposażenie, opracować dla każdej placówki plan działania w dobie epidemii i na te czynności dali sobie w większości czas do 18 maja. Nikt w powiecie pyrzyckim z tego powodu nie robił jakieś specjalnej zadymy poza kilkoma działaczami PiS. Szczególnie jedna działaczka z gminy Pyrzyce wykazała swą krytyczną aktywność na facebooku – „I cóż. Nasz samorząd wiedząc, że kiedyś nadejdzie ten moment STOPNIOWEGO powrotu do normalności, nie wdrożył procedur bezpieczeństwa w żłobkach i przedszkolach. Czasu za mało?. Nie mogli, nie chcieli?  Rozumiem, że można było tego nie przewidzieć z początkiem marca, bo wielu z nas nie zdawało sobie sprawy z zasięgu wirusa, ale już w kwietniu minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że pandemia nie odpuści nam przez najbliższe 1,5 roku. NIEKTÓRZY rodzice muszą / chcą wrócić do pracy. Chcemy, by gospodarka wracała na swoje tory, a samorząd śpi. Ale nie tylko nasz! Więc czyżby niepisana zmowa.” Klasyka napuszczanie jednych na drugich, powyższa wypowiedź mogłaby dotyczyć każdego samorządu w naszym powiecie, województwie, kraju.

           Pani działaczka uważa, że burmistrz Pyrzyc (pewnie też inni samorządowcy w naszym powiecie też) powinna wcześniej przewidzieć, jakie wytyczne wyda Główny Inspektor Sanitarny dla uruchamianych przedszkoli, zanim on sam to wymyślił i później jeszcze poprawiał. Pani działaczka podsumowując swoją wypowiedź pisze – „Więc czyżby niepisana zmowa?”, mamy sugestię pani działaczki , że ktoś konspiruje na koszt dzieci i rodziców, pytanie z kim ta zmowa? Dla pani działaczki nie jest istotne, że nikt na świecie i w gminach nie ma pełnej wiedzy jak działa COVID 19 w poszczególnych środowiskach, jak działa na organizm ze względu na wiek i inne czynniki, że przedszkola będą musiały dziać w innym reżimie, z którym nikt nigdy nie miął do czynienia, że cała sytuacja jest jak stąpanie po kruchym lodzie. Ale dla pani działaczki jest wszystko jasne i oczywiste, tylko ona nie posyła swoich dzieci dziś do przedszkola, a zapewne część z jej partyjnych kolegów i koleżanek też zostawi swoje dzieci w domu, dając sobie, co zrozumiałe, jeszcze trochę czasu na przemyślenie sytuacji.

           Ale zostawmy panią działaczkę z jej ubogim sposobem uprawiania polityki na dzieciach i przejdźmy do konkretów w naszym powiecie.
Zapytaliśmy wójtów i burmistrzów z datą informacji na dzień 13.05.2020:
– kiedy w gminie uruchomione zostaną przedszkola i oddziały przedszkolne?
– które przedszkola i oddziały przedszkolne zostaną uruchomione i co z pozostałymi?
– ile miejsc, łącznie było w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, a ile miejsc jest obecnie biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy sanitarne?
– ile dzieci zostało zgłoszonych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na dzień 13 maja?
– czy na dzień 13 maja zdarzył się przypadek odmowy pracy w obawie o zdrowie przez pracownika któregoś z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych?
– ilu pracowników ze względu na wiek nie będzie mogło podjąć obecnie pracy w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym?
Odpowiedzi:
PYRZYCE
         18 maja br. zostaną uruchomione przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, a są to placówki: Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach, Przedszkole Publiczne nr 4 z w Pyrzycach, Przedszkole Publiczne w Żabowie, Przedszkole Publiczne w Brzezinie.
Oddziały i punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych nie zostaną uruchomione z powodu braku zgłoszeń rodziców, wyrażających chęć powrotu dzieci do szkół.
Ilość miejsc w przedszkolach:
Łącznie było: PP nr 3 z OI – 117 miejsc, PP nr 4 – 100 miejsc, PP Brzezin – 40 miejsc, PP Żabów – 50 miejsc
Jest obecnie, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy sanitarne: PP nr 3 z Ol – 21 miejsc, PP nr 4 – 48 miejsc, PP Brzezin – 8 miejsc, Żabów – 18 miejsc
Ilość miejsc w punktach przedszkolnych:
Łącznie było: Brzesko – 13 dzieci, PP Mielęcin – 25 dzieci
Jest obecnie, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy sanitarne: Brzesko – 11 dzieci, PP Mielęcin – 8 dzieci
Ilość miejsc w oddziałach przedszkolnych „0”:
Łącznie było: SP z OI – 36 dzieci, SP Żabów – 18 dzieci, SP Brzesko – 16 dzieci, SP Mielęcin – 30 dzieci
Jest obecnie, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy sanitarne: SP z 01 – 36 dzieci (3 grupy po 12 dzieci), SP Żabów – 8 dzieci, SP Brzesko – 8 dzieci, SP Mielęcin- 14 dzieci
Na dzień 13 maja zgłoszono do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych następującą ilość dzieci: PP nr 3 z OI – 19 dzieci, PP nr 4 – 10 dzieci, PP Żabów – 10 dzieci, PP Brzezin – 5 dzieci
Na dzień 13 maja nie zdarzyło się, aby pracownik przedszkola lub oddziału przedszkolnego odmówił pracy w obawie o zdrowie. Ze względu na wiek, w jednym oddziale przedszkolnym – jedna pracownica nie będzie mogła podjąć pracy.
LIPIANY
      Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Lipianach zostanie uruchomione 18.05.2020 r. Placówka dysponowała 125 miejscami, w obecnej sytuacji może przyjąć 24 dzieci. Na dzień 13.05.2020 r. zgłoszonych zostało 4 dzieci. Nie było przypadku odmowy pracy przez pracownika w obawie o zdrowie. Ze względu na wiek 3 osoby nie mogą pracować bezpośrednio z dziećmi.
Jeśli chodzi o oddziały przedszkole w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Lipianach to do dnia 25 maja 2020 r. nie będą uruchamiane z uwagi na brak chętnych rodziców, którzy wnioskowaliby o zorganizowanie zajęć dla swoich dzieci. W oddziałach przedszkolnych łącznie było 55 dzieci, obecnie jest miejsce dla 36 dzieci. Na dzień 13 maja 2020 r. brak zgłoszonych dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej. Do dnia 13 maja 2020 r. nie było przypadków odmowy pracy w obawie o zdrowie przez pracowników. W placówce brak jest pracowników, którzy ze względu na wiek, nie będą mogli podjąć pracy w oddziale przedszkolnym.
KOZIELICE
      Oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny zostaną uruchomione po otrzymaniu decyzji organu prowadzącego, decyzja o terminie nie została jeszcze podjęta. Łącznie miejsc w oddziałach przedszkolnych było 48 a w punkcie przedszkolnym 20. Po uwzględnieniu obowiązujących przepisów sanitarnych jest łącznie 36 miejsc. Na dzień 13 maja nie zgłoszono żadnego dziecka do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego. Na dzień 13 maja nie zdarzył się przypadek odmowy pracy w obawie o zdrowie. Nie mamy przypadku odsunięcia pracownika od pracy w przedszkolu ze względu na wiek.
BIELICE
     Na chwilę obecną MEN pozostawiło decyzję w gestii organów prowadzących. Dokonano rozeznania wśród rodziców i zainteresowanie powrotem dzieci do przedszkola było znikome, co w
konsekwencji potwierdziło, że na chwilę obecną nie ma potrzeby uruchamiania przedszkola.
W gminie mamy trzy oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach zostaną uruchomione, gdy dokonane rozeznanie wśród rodziców wykaże taką konieczność. Miejsc łącznie jest 75 ( uczęszcza 64). Po zastosowaniu wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego do oddziału 3-4 latków możemy przyjąć 8 dzieci, do 5-latków 12, do sześciolatków maksymalnie 14, w sumie 34 dzieci. Do oddziału 3-4 latków zgłoszono 4 dzieci ( w tym dwoje dzieci rodziców niepracujących), do oddziału 5 latków zgłoszono troje dzieci ( w tym jedno rodziców niepracujących), a do 6-latków dwoje dzieci. Nie mamy przypadku odmowy pracy w obawie o zdrowie, cała kadra zatrudniona w oddziałach przedszkolnych jest poniżej sześćdziesiątego roku życia, czyli mogą pracować wszyscy.
WARNICE
      Na terenie naszej gminy funkcjonują oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne (przedszkoli brak). Na dzień 13 maja 2020 r. oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne nie funkcjonują, pomimo tego, że w/w placówki zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do przyjęcia dzieci. Powodem nieuruchomienia oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych było brak dzieci. Rodzice nie wyrazili zgody na wysłanie dzieci do w/w placówek od 11.05.2020 r. W przypadku zgłoszenia przez rodziców dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych, zostanie uruchomiony Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Przylepie, w następnej kolejności w miarę potrzeb zgłoszonych przez rodziców zostanie uruchomione wychowanie przedszkole w Szkole Podstawowej w Warnicach. W oddziałach przedszkolnych było 100 miejsc, a obecnie jest 38 miejsc. Na dzień 13 maja 2020 roku nie było zgłoszeń rodziców chętnych, by ich dzieci uczęszczały do placówek, nie odnotowaliśmy także odmowy pracy przez pracownika ze względu na zdrowie, natomiast ze względu na wiek jedna osoba będzie w przypadku uruchomienia placówek odsunięta od pracy z dziećmi.
PRZELEWICE
      W Gminie Przelewice od 6 maja br. uruchomiono dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kłodzinie, będą one otwarte tylko do 15 maja z uwagi na małe zainteresowanie rodziców. W pozostałych szkołach (PSP Jesionowo i PSP Żuków) z uwagi na brach chętnych nie było potrzeby uruchamiania oddziałów przedszkolnych. Jeżeli chodzi o ilość miejsc, to było ogółem 150 miejsc, po wprowadzeniu wytycznych i ograniczeń w zakresie liczebności grup mamy obecnie do dyspozycji 72 miejsca, Na dzień 13 maja 2020 zgłoszono nam 4 dzieci chętnych do uczęszczania do placówek. Nie odnotowaliśmy także przypadku odmowy podjęcia pracy przez pracownika oddziału przedszkolnego, ani przypadku odsunięcia od pracy ze względu na wiek.
Reasumując, w powiecie pyrzyckim gminy oferują na dzień 13.05.2020 opiekę przedszkolną w ilości:
PYRZYCE – dysponują – 180 miejscami – ilość zgłoszeń 44 – otwierają od 18.05.2020 cztery placówki
LIPIANY – dysponują – 60 miejscami – ilość zgłoszeń – 4 – otwierają od 18.05.2020 jedną placówkę
KOZIELICE – dysponują – 36 miejscami – ilość zgłoszeń – 0 – brak daty uruchomienia przedszkoli
BIELICE – dysponują 34 miejscami– ilość zgłoszeń – 9 – brak daty uruchomienia przedszkoli
WARNICE – dysponują – 38 miejscami – ilość zgłoszeń – 0 – brak daty uruchomienia przedszkoli
PRZELEWICE – dysponują – 72 miejsca – ilość zgłoszeń – 4 – zamykają oddziały od 15.05.2020
          No i co z tą niepisaną zmową ? – powracam do powątpiewania cytowanej powyżej działaczki ? Ciekawi mnie, czy np. miała ona na myśli, że burmistrz Pyrzyc zmówiła się z prezydentem Trzaskowskim z Warszawy, może z prezydent Gdańska, Poznania itd., by na złość rządowi PiS nie otwierać przedszkoli? A tu niespodzianka. Burmistrz Pyrzyc umówiła się z mieszkańcami, którzy mają prawo mieć wątpliwości i potrzeba im jeszcze czasu, by podjąć trudną decyzję, czy zaprowadzić bezpiecznie swoje dziecko do przedszkola, czy jeszcze poczekać. Jak widzimy z powyższych danych, inni włodarze pyrzyckich gmin też umówili się (idąc filozofią działaczki) ze swoimi mieszkańcami, bo od 18 maja tylko w dwóch gmina będzie podjęta próba odmrożenia samorządowych przedszkoli. Jak długo potrwa ta próba tego nikt nie wie, bo może skończyć się jak w Przelewicach po tygodniu. Na koniec pani działaczce proponujemy nie uprawiać polityki chociaż na dzieciach, bo zapewne także zwolennicy PiS mają wątpliwości i nie zgłosili jeszcze swoich dzieci do przedszkoli i takie prawo mają i nikt ich nie może poganiać, nawet ważna działaczka.
W imieniu redakcji dziękuję burmistrzom i wójtom powiatu pyrzyckiego za sprawną i merytoryczną odpowiedź na nasze pytania. A zdrowia życzę wszystkim, a już w szczególności dzieciom.
RT