You are currently viewing Prywatny parter Ratusza

Prywatny parter Ratusza

Od kilku lat Gmina Pyrzyce przygotowuje się do remontu, termomodernizacji Ratusza. Doraźne działania już nie wystarczają, a potrzeby w tym zakresie z roku na rok są coraz większe. Za pilnym zajęciem się tym tematem przemawiają nie tylko względy estetyczne budynku urzędu na zewnątrz i wewnątrz, ale i wykonane już ekspertyzy i zalecenia. Ponadto w dobie wysokich kosztów energii cieplnej nie bez znaczenia jest fakt, że budynek nie jest w ogóle ocieplony, a stolarka okienna, drzwiowa pamięta czasy z minionej epoki, co ma znaczny wpływ na wysokie koszty utrzymania budynku. Niestety, przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji, czy też remontu na budynku pyrzyckiego Ratusza wymaga uzgodnień z prywatnym właścicielem parteru obiektu. Jest to dość rzadko spotykana w Polsce sytuacja, kiedy to Ratusz jest trochę samorządowy, a trochę prywatny. Dziś ktokolwiek przychodzi ze sprawą do Ratusza widzi to, co widzi i nie ma zielonego pojęcia, że budynek w ponad 23% jest własnością prywatną, a nie Gminy. Sytuacja własnościowa opisywanej nieruchomości nie ułatwia ani bieżącego zarządzania obiektem, ani planowania większych inwestycji na nim. Cała historia prywatyzacji parteru Ratusza ma swój początek 28 maja 2003 roku, kiedy to ówcześni radni Powiatu Pyrzyckiego przyjęli uchwałę o sprzedaży parteru pyrzyckiego Ratusza, którego Starostwo Pyrzyckie było właścicielem. Uchwała rozpoczęła cykl rozmów, negocjacji, korespondencji na temat odkupienia lub nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Pyrzyce parteru Ratusza. Rozmowy ówczesnego burmistrza Kazimierza Lipińskiego i ówczesnego starosty Wiktora Tołoczki zakończyły się fiaskiem i w 2007 roku dół Ratusza został sprzedany osobie prywatnej. Opisanie, a tym bardziej odpowiedź na pytanie, kto jest winny temu, że kolejni włodarze Gminy Pyrzyce mają problem z obiektem Ratusza, jest w jednym artykule niemożliwe. Ponadto, jak udało się nam ustalić, kilkuletnia korespondencja burmistrz – starosta, starosta – burmistrz jest obszerna i zamiast cytować fragmenty postanowiliśmy w redakcji, że udostępnimy ją w całości na stronie gazety www.pulspowiat.pl. Obecnie zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach z prośbą o przekazanie nam uchwał, protokołów, korespondencji starosta – burmistrz i innych dokumentów w sprawie.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn