You are currently viewing Prywatny parter Ratusza – DOKUMENTY

Prywatny parter Ratusza – DOKUMENTY

„Od kilku lat Gmina Pyrzyce przygotowuje się do remontu, termomodernizacji Ratusza. Doraźne działania już nie wystarczają, a potrzeby w tym zakresie z roku na rok są coraz większe. Za pilnym zajęciem się tym tematem przemawiają nie tylko względy estetyczne budynku urzędu na zewnątrz i po wejściu do niego, ale i wykonane już ekspertyzy i zalecenia. Ponadto w dobie wysokich kosztów energii cieplnej nie bez znaczenia jest fakt, że budynek nie jest w ogóle ocieplony, a stolarka okienna, drzwiowa pamięta czasy z minionej epoki co ma znaczny wpływ na wysokie koszty utrzymania budynku. Niestety przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji, czy też remontu na budynku pyrzyckiego Ratusza wymaga uzgodnień z prywatnym właścicielem parteru Ratusza. Jest to dość rzadko spotykana w Polsce sytuacja, kiedy to Ratusz jest trochę samorządowy a trochę prywatny. Dziś ktokolwiek przychodzi ze sprawą do Ratusza widzi to co widzi i nie ma zielonego pojęcia, że budynek w ponad 23% jest własnością prywatną a nie gminy. Sytuacja własnościowa opisywanej nieruchomości nie ułatwia ani bieżącego zarządzania Ratuszem, ani planowania większych inwestycji na obiekcie”

Jest to fragment artykułu zamieszczonego w ostatnim Dwutygodniku Puls Powiatu Pyrzyckiego na temat skomplikowanej sytuacji własnościowej Ratusza w Pyrzycach. Nie rozstrzygamy w nim, kto ponosi winę za to że od 2007 roku kolejni włodarze gminy Pyrzyce mają problem z zarządzaniem budynkiem. Odpowiedź na pytanie dlaczego rozmowy burmistrza Kazimierza Lipińskiego i ówczesnego starosty Wiktora Tołoczki zakończyły się fiaskiem i w 2007 roku dół Ratusza został sprzedany osobie prywatnej pozostawiamy czytelnikom.

Dziś na stronie www.pulspowiatu.pl publikujemy dokumenty, które otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, w przyszłym tygodniu opublikujemy dokumenty o które wystąpiliśmy do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Poniżej publikujemy 52 otrzymane dokumenty.