You are currently viewing Propagandowe pocztówki

Propagandowe pocztówki

Stare pocztówki charakteryzuje różnorod­ność pod względem tematyki, motywów, symboli. Propagowały wzory piękna i interesujące wydarzenia. Ukazywały się pocztówki o miłości, kobietach, dzieciach, przedstawiające repro­duk­cje dzieł malarskich, a także świąteczne czy patriotyczne. Prezentowały znane osoby czy bohaterów.

W swojej historii pocztówki stały się narzędziem propa­gandy. Wykorzystywano je zarówno podczas I-ej, jak i II-ej wojny światowej. Uspra­wiedliwiały wojnę i wymierzane były przeciw krajom, narodom, z któ­rymi walczono. Obejmowały takie motywy jak: sceny zwycięstwa, życie codzienne żołnierzy na froncie. Miały tworzyć bohaterów i przestawiać znane osoby – a przez to propagować ich kult. Prezentowały również wrogów, z których się wyśmiewano, obrażano i traktowano z pogardą. Pojawiały się pocztówki przed­stawiające wrogów jako zwierzęta. Celem ich było depersonalizowanie i cał­kowite poniżanie wrogów, udowodnienie ich niższości. Na przy­kład na pocztówkach fran­cuskich Niemcy prezentowani byli jako barbarzyńcy, łupieżcy. […] Zdumiewają one niewyważoną, ordynarną dezynwolturą, z jaką atakowano nieprzyjaciela. Dokumentują także swoją radośnie nie­świadomie postawą, wyrażającą się hasłem „wielu wrogów – wiele chwały”, panujące jeszcze w całej Europie roku 1914 irracjonalne przeko­na­nie, że tę wojnę da się przeprowadzić według tradycyjnych schematów, a wroga pokonać w kilku krótkotrwałych potyczkach. Znamienne jest to, że większość tych agresywnych i niena­wistnych obrazów świata pochodzi z pierwszych dwóch lat wojny, w latach następnych pro­dukcję pocztówek w większości przedstawiono na bliższe realizmowi motywy i formy przed­stawiania rzeczywistości wojennej.

Spełniały również cele patriotyczne, poprzez umieszczenie na nich bohaterów i ich życiorysu, scen historycznych. Miały krzewić pa­triotyzm.

Przykładem pocztówki, która miała wzmacniać nastroje patriotyczne, a jednocześnie promować interesujące wydarzenie jest prezentowana obok scena. Przedstawia ona zapowiedź imprezy – „podboju grodu” z udziałem członków związku rycerskiego Pankengrafów (w oryginalnej nazwie „Grafen vor der Panke”), która odbywała się w Pyrzycach 11 czerwca 1937 roku.

Pocztówka zawiera okolicznościową pieczęć oraz życzenia z odbytej uroczystości. Wysłana została na poczcie w Demmin – obecnie miasto w północno-wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. Data stempla pocztowego ustawiona była na 12 czerwca 1937 roku, a więc w dzień po dużej imprezie w Pyrzycach. Odbiorcą była osoba zamieszkała na ulicy Dreźnieńskiej w Berlinie.

Wydawcą widokówki była firma: Druck und Verlag: Bakesche Buchdruckerei, Pyritz. Wykorzystano materiały National Geographic Polska

Dr Wojciech Kuźmiński 

Facebook
Twitter
LinkedIn