You are currently viewing Premier płaci za chryzantemy

Premier płaci za chryzantemy

„W najbliższą sobotę, niedzielę 1 listopada i w poniedziałek zamknięte będą cmentarze” – ogłosił w piątkowe popołudnie 30 października premier Mateusz Morawiecki „Czekaliśmy z tą decyzją, ponieważ cały czas żyliśmy tą nadzieją, że ta liczba zachorowań będzie przynajmniej chociaż trochę malała, ale ona dzisiaj jest znowu większa niż wczoraj, wczoraj była większa niż przedwczoraj i nie chcemy prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami gromadzić się będą duże grupy osób” – uzasadnił premier polskiego rządu.

30 października w piątkowe popołudnie, każdy kogo biznes związany jest z dniem Wszystkich Świętych miał już pełne magazyny, namioty przyczepy chryzmatem, zniczy, stroików itd. Po ogłoszeniu przez premiera kolejnych obostrzeń i decyzji o zamknięciu cmentarzy cały handlowy plan związany z dniem zmarłych legł w gruzach, każdy z handlujących starał się sprzedać, co się da i za ile się da, by cokolwiek odzyskać. Pierwsi z pomocą handlarzom przyszli znajomi, sąsiedzi, którzy widząc, co się dzieje, kupowali przede wszystkim chryzantemy. Po tsunami krytyki, jaka wylała się na rządzących, premier zadeklarował, że rządowe agencje odkupią kwiaty od producentów
i handlarzy.

O to jak wyglądał skup kwiatów w naszym powiecie, zapytałem Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie
i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie (wskazane w wypowiedzi premiera), kierując do nich poniższe pytania:

„Proszę o informację, w jaki sposób została zrealizowana na terenie powiatu pyrzyckiego deklaracją premiera Mateusza Morawieckiego o pomocy dla handlowców, którzy ucierpieli w związku z zamknięciem cmentarzy.
Proszę podać między innymi:
– ilość i asortyment skupionych roślin
– ilość podmiotów, od których odkupiono rośliny
– na jaką kwotę dokonano zakupu w powiecie pyrzyckim
– jakie kwoty już wypłacono
– jeżeli jeszcze nie wypłacono, to kiedy podmioty otrzymają pieniądze
– w jaki sposób zagospodarowano zakupiony towar, kto go otrzymał i na jakich warunkach”.
W odpowiedzi KOWR czytamy:
„W odpowiedzi na Pana pismo o udostępnienie informacji publicznej, złożone w dniu 12 listopada 2020 r., uprzejmie informuję, że OT KOWR w Szczecinie nie uczestniczy w przyznawaniu wsparcia dla sprzedawców kwiatów ciętych lub doniczkowych w związku z decyzją o zamknięciu cmentarzy w okresie od 31 października do 2 listopada 2020 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1932) przedmiotowe zadania powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 W związku z powyższym informuję, że:
1) OT KOWR w Szczecinie nie otrzymał dokumentu, na mocy którego byłby zobowiązany lub upoważniony do nabycia ww. kwiatów,
2) OT KOWR w Szczecinie nie nabył i nie ma podstaw prawnych do nabycia ww. kwiatów”
W odpowiedzi ARIMR –
„W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 13.11.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję żądane informacje. Na dzień udzielania odpowiedzi do Biura Powiatu Pyrzyckiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 7 wniosków o przyznanie pomocy posiadaczowi chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID- 19. Ilość roślin objęta wnioskowaniem, to 2545 sztuk chryzantem doniczkowych oraz 680 sztuk chryzantem ciętych. Wnioskowana kwota to 50 900,00 zł w przypadku chryzantem doniczkowych (2545 szt. x 20 zł) i 2 040,00 zł dla chryzantem ciętych (680 szt. x 3 zł). Podmioty i organizacje zainteresowane odbiorem chryzantem mogły składać deklaracje ich odbioru do 12 listopada. Zgłoszenie zamiaru odbioru chryzantem złożyło 12 organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji publicznych (Starostwo Powiatowe, 2 gminy, 8 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 1 parafia). Łącznie przekazano 1775 sztuk chryzantem doniczkowych oraz 680 sztuk chryzantem ciętych. Pozostałe 770 sztuk chryzantem doniczkowych, posiadacze zobowiązani są do przekazania ich jako bioodpady oraz zgłoszenia tego faktu do Biura Powiatowego ARiMR w terminie do 30.11.2020 r. Zgodnie z SI 3 za pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.1932), pomoc zostanie wypłacona do 31.12.2020 r.”
PP