You are currently viewing Pozdrowienia z Lipian

Pozdrowienia z Lipian

Prezentowana widokówka przedstawia zabudowania miasta Lipiany z 1907 roku, a głównie obiekty związane z motywem religijnym. Na karcie pocztowej znalazł się miejscowy kościół, dom parafialny i mieszkanie kapłanów seniorów, po stronie prawej budynek diakonatu przyszłych księży. W dolnej części znajduje się widok miejscowej szkoły.

Kościół w XIX wieku gruntownie przebudowano, jednak w stanie uwidocznionym na fotografii przetrwał jeszcze tylko cztery lata, bowiem w roku 1911 miał miejsce pożar świątyni. Dopiero w roku 1915 ukończono jego odbudowę nadając mu obecną formę wg projektu Friedricha Stülera.

Jeżeli chodzi o plebanię, to obecnie budynek przy ul. Kościuszki 29, stanowi siedzibę Radia Plus Lipiany – katolickiej stacji radiowej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Stacja należy do sieci Radia Plus. Mało jest natomiast informacji o funkcjonującym w Lipianach diakonacie. W ręce wpadło mi tylko drobne ogłoszenie magistratu z 1824 roku dot. chęci zatrudnienia pracownika (poniżej). Obwieszczenie dotyczyło wakującego stanowiska w szkole, a ściślej poszukiwany był kandydat na nauczyciela retoryki (głoszenia kazań). W zamian za swoją pracę osoba taka miała otrzymywać ok. 300 talarów, a do tego… wygodne i przyjemne mieszkanie. Tzw. „czerwony” budynek szkoły też już nie istnieje w formie udokumentowanej na fotografii. W 1980 roku przeprowadzona ekspertyza potwierdziła zły stan budynku – jednego z dwóch przedwojennych obiektów szkolnych. W ramach kapitalnego remontu budynku dobudowano jedno piętro i tzw. „łącznik”. Remont zakończył się w 1986 roku.Prezentowana widokówka była przedmiotem obiegu pocztowego. Została nadana na poczcie Lippehne (Lipiany) w poniedziałek 14.10.1907 roku do odbiorcy w Berlinie. Wydawcą kartki był W.Schwarzenbergs, Wernhaus Lippehne N.M.

dr Wojciech Kuźmiński 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn