Postrzeszcz

   Potrzeszcz – to śpiewający ptak z rodziny trznadlowatych. Większy od wróbla. Upierzenie brunatnoszare, kreskowane, spód jaśniejszy. Samiec i samica są podobnej wielkości i nie różnią się od siebie ubarwieniem. Nogi i dziób są żółtawe. Zamieszkuje pola, łąki z krzewami i drzewami. W Polsce jest to dość rzadki ptak terenów nizinnych. W rejonie Lipian spotkałem i obserwowałem kilka osobników tego ptaka. Potrzeszcz lubi przesiadywać na słupach lub drutach linii elektrycznych, co przy odrobinie szczęścia ułatwia jego zlokalizowanie i obserwację.
Pożywieniem jego są nasiona traw i zbóż, zaś pisklęta zjadają owady. Gniazduje na ziemi, wśród roślinności. Jest największym przedstawicielem trznadli w Polsce.
      W zasadzie prowadzi osiadły tryb życia, a zimą koczujący, ale część ptaków z północy migruje bardziej na południe.
Wszystkie zdjęcia tego ptaka wykonałem w maju i czerwcu 2020 r w okolicy Lipian

Postrzeszcz
Postrzeszcz
Postrzeszcz
Postrzeszcz
Postrzeszcz
Postrzeszcz
Postrzeszcz
Postrzeszcz