You are currently viewing Pomnik Pamięci pozostanie?

Pomnik Pamięci pozostanie?

 W dniach od 21 kwietnia 2022 roku do 19 maja 2022 roku burmistrz Pyrzyc przeprowadziła konsultacje społeczne, których celem było uzyskanie opinii od mieszkańców gminy Pyrzyce na temat likwidacji (rozbiórki) pomnika zwanego „Pomnikiem Pamięci” w Pyrzycach zlokalizowanego na działce nr 38/4 obręb 8 miasta Pyrzyce. 20 maja 2022 roku dokonano otwarcia urny z wypełnionymi ankietami.

Łącznie mieszkańcy złożyli 144 ankiety:

– w formie elektronicznej – 5

– w formie papierowej -139

Ankiet ważnych – 137

Ankiet nieważnych – 7

Wyniki głosowania:

– przeciwko likwidacji/rozbiórki pomnika oddano – 98 głosów

– za likwidacją/rozbiórka pomnika oddano – 39 głosów w tym ze wskazaniem upamiętnienia:

– osoby – 10 (w tym: rotmistrza Witolda Pileckiego, Polskich Bohaterów, marszałka Józefa Piłsudskiego)

– wydarzenia – 3 (w tym: 3 maja, 1 lipca odpust Św. Ottona)

– inne – 12, (w tym: 11 listopada, pomnik Czynu Polaków, miejsce rekreacji, Polskich Zwycięstw, Mieszkańców Ziemi Pyrzyckiej, bez pomnika)

– bez wskazania – 17

W wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy większością oddanych głosów sprzeciwili się likwidacji Pomnika Pamięci.

Podjęłam decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przyszłości Pomnika Pamięci z dwóch powodów. Pierwszy to planowana modernizacja przejętej od powiatu ulicy Kilińskiego od ulicy Zabytkowej do placu Wolności. Drugi to rosyjska agresja na Ukrainę, kiedy to pojawiło się dużo głosów twierdzących, że w związku z wojną w Ukrainie pomnik powinien zostać zlikwidowany. Uznałam, że w tej sprawie powinni zabrać głos mieszkańcy i tak się stało. Wynik konsultacji jest jednoznaczny, mieszkańcy zdecydowali, że pomnik powinien pozostać taki jaki jest. Ja to szanuję i temat ze swej strony uważam za zamknięty” – przekazała nam Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Burmistrz uznała wyniki konsultacji społecznych, mimo że przepisy jej do tego nie zobowiązują, ponieważ konsultacje społeczne traktowane są w systemie samorządowym jako element doradczy, nie wiążący, co do decyzji burmistrza. Czy temat Pomnika Pamięci został ostatecznie zamknięty? Trudno powiedzieć, bo wystarczy 3 radnych, którzy przygotują projekt uchwały dotyczący likwidacji Pomnika Pamięci i większość w Radzie, która tę uchwałę przegłosuje. Dziś, jak widać choćby po ostatniej sesji Rady Miejskiej, chętnych do przegotowania uchwały nie ma, a i większości dla takiego pomysłu też chyba się w tej kadencji rady nie znajdzie.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn