You are currently viewing Podatki i opłaty lokalne 2023 pyrzyckich gmin
double exposure of rows of coins and calendar for business and finance background

Podatki i opłaty lokalne 2023 pyrzyckich gmin

Każdego roku przypominamy czytelnikom, że samorządy (wójt, burmistrz, prezydent, starosta) tak jak i rząd nie mają swoich pieniędzy. Budżet rządowy i samorządowy pochodzi przede wszystkim z płaconych przez obywateli podatków, a ich wysokość jest każdego roku ustalana na kolejny.

Uchwały gmin ustalające ich wysokość na kolejny rok stanowią punkt wyjścia do planowania budżetu każdego samorządu najpierw po stronie dochodowej, a później wydatkowej. Jak zwykle mieszkańcy gmin i radni chcieliby, żeby podatki były niskie, a wydatki na inwestycje bardzo duże. Niestety nie da się w gminie wydawać więcej niż wpływa w podatkach, podobnie jak w gospodarstwie domowym. Podwyższanie podatków nie jest zbyt popularne i często z populistycznych względów radni chowają głowę w piasek nie myśląc o tym, co będzie dalej i za co wyremontowana zostanie ta czy inna droga. Nie myślą, bo nie muszą, bo za nic nie odpowiadają, za budżet odpowiada wójt, burmistrz, prezydent miasta. Często radni wykorzystują kwestie podatkowe do tego, by przyłożyć wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, który musi zadbać o budżet, planowane inwestycje, czy wynagrodzenia dla pracowników urzędu czy jednostek.

Podczas podatkowej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach, na której radni mieli podjąć decyzję o wysokości stawek podatków na 2023 ro, w kilku wystąpieniach radnych można było usłyszeć oświadczenia o trudnej sytuacji ludu, o zrozumieniu sytuacji ludu i o tym, że dany radny jest z ludem i broni go przed zakusami złych mocy. Ci sami radni na każdej prawie sesji wnioskują o tę, czy inną inwestycje mówiąc, że to też w imieniu ludu. Kuriozalne w tym zachowaniu jest to, że mieszkańcy wybrali tych radnych, by ich gmina, miasto rozwijały się, a do rozwoju potrzebne są środki, choćby na udziały własne w projektach i dotacjach. No ale jeżeli radni Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Radnych Bezpartyjne Pyrzyce nie rozumieją, że żeby wydawać trzeba najpierw mieć, no to trudno. Najważniejsza w dyskusji o podatkach podczas omawianej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach była kontynuacja sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z Klubem Bezpartyjne Pyrzyce, gdzie słowo BEZPARTYJNE brzmi już od kilku lat jak groteska.

Dane zamieszczone w przygotowanej przez naszą redakcję tabeli przekazane zostały nam przez pracowników Urzędów Gmin powiatu pyrzyckiego, którym za poświęcony czas serdecznie dziękujemy.

TABELA  PODATKI 

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn