You are currently viewing Podatki i opłaty lokalne pyrzyckich gmin na 2020

Podatki i opłaty lokalne pyrzyckich gmin na 2020

Jednym z najważniejszych dochodów samorządów są podatki i opłaty lokalne, więc uchwały ustalające ich wysokość na kolejny rok stanowią punkt wyjścia do planowania budżetu każdej gminy. Jak zwykle, radni chcieliby, żeby podatki były niskie, bo podwyższanie ich nie jest popularne, a z drugiej strony radni chcą remontów kilometrów dróg, chodników, basenów, wodociągów itd. W tym roku najbardziej konfliktowy dotychczas podatek rolny zaproponowany przez Główny Urząd Statystyczny w wysokości 58,46 zł, nie był już tak kontrowersyjny jak w latach minionych, kiedy rolnicy na sesje przyjeżdżali ciągnikami, by radnym wybić z głowy maksymalne stawki. W tym roku dwie gminy: Lipiany i Przelewice przyjęły maksymalną stawkę podatku rolnego, taką jak podał GUS, czyli 58,46 zł, pozostałe gminy podjęły uchwały zmniejszające jego wysokość. Jeżeli chodzi o pozostałe podatki, to radni wszystkich gmin podwyższyli je symbolicznie groszami. Podatek od posiadania psów, który usunęliśmy z tabeli, obowiązuje już tylko w gminie Przelewice i na 2020 rok wynosi 15 zł od psa. Dodaliśmy do tabeli ceny wywozu odpadów komunalnych, których zagospodarowanie coraz bardziej daje się pyrzyckim gminom we znaki. Jak widać, ceny są różne i sposób naliczania jest także różny. W trzech gminach: Lipiany, Warnice i Bielice koszt wywozu śmieci będzie od przyszłego roku liczony od ilości zużytej w gospodarstwie domowym wody, pozostałe gminy nadal liczą od osoby.TABELA OSTATECZNA PODATKOWA 2020
RT