You are currently viewing Pierwszy krok w inwestycję.

Pierwszy krok w inwestycję.

Ogrody Przelewice podpisały umowę z inżynierem kontraktu.

4 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Ogrodami Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, a Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim przy realizacji inwestycji pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz
z kompleksowym nadzorem inwestorskim przy realizacji inwestycji pn. „Ogrody Przelewice – modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Zaczęło się więc!!
W ramach inwestycji zostanie przeprowadzony kompleksowy remont konserwatorski
XIX-wiecznego pałacu, który stanie się obiektem hotelowo-konferencyjnym. Zabytkowy dwór, obecnie nieużytkowany, po odrestaurowaniu będzie siedzibą instytucji i punktem informacji turystycznej. Oranżeria, w której dzisiaj podziwiamy ciekawe gatunki roślin klimatu śródziemnomorskiego, zostanie wzbogacona o motylarnię i zmodernizowana na potrzeby edukacyjne, kulturalne i wystawiennicze. Inwestycja obejmuje również remont budynku spichlerza, który stanie się obiektem działalności lokalnych grup działania z wydzieloną częścią magazynowo-archiwalną, wystawienniczo-socjalną, edukacyjną oraz konferencyjną. Rozlewnia będzie przystosowana do pełnienia funkcji „laboratorium kuchennego”.
Duże zmiany nastąpią również w Ogrodzie Dendrologicznym. Na ogrodowych polanach urządzone zostaną strefy rekreacyjne dla gości ogrodu. Znajdować się tu będą place zabaw dla dzieci z podziałem na dzieci najmłodsze, starsze i młodzież, miejsca na ogniska – paleniska, dwie wiaty- w tym jedna dla około 100 uczestników oraz elementy małej architektury, ławki, siedziska oraz hamaki. W ramach inwestycji usytuowane zostaną w ogrodzie toalety ogólnodostępne przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz z przewijakiem dla dzieci.
Nowe oblicze otrzyma ogród japoński, który zostanie zrewitalizowany poprzez odrestaurowanie pawilonu japońskiego, przywróceniu charakteru wody płynącej w stawie z karpiami koi.
W ramach zadania inwestycyjnego zostanie zaaranżowane nowoczesne podświetlenie odremontowanych budynków. Światło podkreślać będzie bryłę obiektu, ale i ważniejsze detale architektoniczne. W ogrodzie zostaną także wykonane delikatne iluminacje niektórych ścieżek oraz remont szałasu pasterskiego.
Przed nami krok kolejny. Wyłonienie wykonawcy, który spełni określone warunki, aby móc zrealizować ambitny plan ogrodów Przelewice. Inwestycja szacowana jest na kwotę ponad 32 miliony.

Facebook
Twitter
LinkedIn