You are currently viewing Pałac w Przelewicach…

Pałac w Przelewicach…

W Przelewicach siedziba szlachecka istniała już w średniowieczu, wówczas podobnie jak cała wieś należała do rodu von Schack. W 1799 r. Schackowie sprzedali majątek przelewicki Augustowi Heinrichowi Borgstede z Berlina. Od tego czasu rozpoczął się okres rozkwitu dla Przelewic. Borgstede rozwinął hodowlę zwierząt w gospodarstwach, przyczyniając się do podniesienia poziomu życia mieszkańców. Ważnym dokonaniem było zniesienie osobistego poddaństwa chłopów, zamienił pańszczyznę na system pracy najemnej. Dzięki wysokim dochodom był w stanie pozwolić sobie na budowę rezydencji wraz z założeniem parku przypałacowego. Nie ma jednoznacznych źródeł, które pozwoliłby na dokładne określenie daty powstania pałacu. Najczęściej mówi się o roku 1800. Rok ten widnieje również na reliefie umieszczonym nad głównymi drzwiami wejścia do obiektu. Na płaskorzeźbie znajduje się data „MDCCC”. Praca naukowa Eberharda Lebendera podaje, że mogła tam widnieć druga część „MDCCCXIV”, czyli 1814. Przyjmuje się jednak, że w 1814 roku zakończono budowę pałacu.

K. G. Langhans, niemiecki architekt i jeden z najważniejszych reprezentantów wczesnego klasycyzmu w architekturze Prus prawdopodobnie zaprojektował pałac w Przelewicach dla tajnego nadradcy A. H. Borgstede. Z racji podeszłego wieku, było to jedno z ostatnich dzieł Langhansa. Następnym architektem, który podjął się realizacji budowy pałacu był Heinrich Gentz, wówczas pełniący funkcję inspektora budowlanego (Oberhofbauinspektor). Wkład wybitnych architektów sprawił, że przelewicki pałac stanowi kunszt estetyki architektonicznej klasycyzmu. Ponadto należy dodać, że jest jednym z kończących erę powstających budynków w stylu palladiańskim.

Pałac pod opieką konserwatora zabytków, architektów oraz firmy Ekspert przechodzi remont, który jest już wyraźnie zauważalny w pomieszczeniach. W XIX-wiecznym zabytkowym obiekcie powstanie baza hotelowa dostosowana do potrzeb turystów.

Rozpoczęte w tym roku prace modernizacyjne mają przynieść nowy początek historii.

Facebook
Twitter
LinkedIn