You are currently viewing OSiR zmieni zeznania?

OSiR zmieni zeznania?

    W minionym miesiącu w procedurze konkursowej wybrano nowego dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, którym został Krzysztof Dębiński, były komendant Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, obecnie w stanie spoczynku. Był to długo oczekiwany konkurs, ponieważ od kilkunastu miesięcy była już dyrektor przebywała na zwolnieni lekarskim, a zarządzanie jednostką odbywało się na zasadzie zastępstwa i ręcznego sterowania z urzędu. O dłuższego czasu OSiR jako instytucja budził także dużo emocji podczas sesji, radni podnosili wielokrotnie różne problemy, postulowali do burmistrz o to, żeby coś wymyślić na OSiR. Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska na ostatniej sesji po raz kolejny informowała radnych, że analizowała szereg możliwości zmian organizacyjnych jednostki, jak likwidację i wcielenie jej do struktur urzędu, zarządzanie z urzędu i inne, ale żadne rozwiązanie nie gwarantowało, według niej, w pełni dobrej pracy OSiR-u i dlatego ogłosiła konkurs na dyrektora. Przypomniała także radnym opozycji, że już w roku ubiegłym, prosiła ich, żeby przedłożyli jakąś konstruktywną propozycję do dyskusji i przegłosowania, bo opozycja ma większość w radzie i głos decydujący, ale żadnego pomysłu do dziś dla OSiR-u nie zgłoszono.                                                                          Podczas sesji większość radnych, na wniosek radnego Mariusza Szymkowicza, nie przyjęła informacji z działalności za 2019 rok przygotowanej przez OSiR, wnioskując, by opracował ją jeszcze raz na wrzesień nowy dyrektor. Decyzja radnych opozycji, którzy nie przyjęli informacji z działalności OSiR-u jest trochę trudna do zrozumienia, no bo na jakiej podstawie nowy dyrektor może zmienić fakty w istniejącym już sprawozdaniu, przecież go w 2019 roku nie było i może polegać tylko na istniejących dokumentach, jakim jest między innymi przedłożona radnym informacja. Chyba że, wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe, przeprowadzi w jednostce dochodzenie i udowodni, że ktoś, kto przygotowywał informację, skłamał. W innym przypadku sprawozdanie we wrześniu 2020 będzie zawierać takie same fakty, jak w maju 2020.
PP