You are currently viewing Ogród Dendrologiczny weźmie PiS czy PO z PSL?

Ogród Dendrologiczny weźmie PiS czy PO z PSL?

W minionym tygodniu radni gminy Przelewice spotkali się na połączonym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy. Do przepracowania mieli tylko jeden temat, mieli odpowiedzieć na pytanie, komu oddać Ogród Dendrologiczny? Przypomnijmy, że ofertę przejęcia instytucji złożyli marszałek województwa zachodniopomorskiego i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Niestety radni, po prawie dwugodzinnej dyskusji, zakończyli posiedzenie bez wskazania przyszłego właściciela ogrodu. Ze względu na planowanie budżetu państwa, KOWR zwrócił się do przelewickiego samorządu o podjęcie decyzji do końca sierpnia. Marszałek okazał się większą cierpliwością i postanowił negocjować do końca września. W jednym z ostatnich pism dyrektor KOWR, by doprecyzować pewne punkty złożonej oferty, zaprosił władze gminy Przelewice na rozmowy do Warszawy, z czego władze skorzystały. 27 sierpnia w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wójt gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk oraz p.o. dyrektora generalnego Grzegorz Pięta podpisali porozumienie dotyczące przejęcia przez KOWR ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Pełna treść tego dokumenty opublikowana jest na stronie www gminy Przelewice.

W warszawskich negocjacjach uczestniczyli:

 • Dyrektor Generalny KOWR – Grzegorz Pięta,

 • Wójt Gminy Przelewice – Mieczysław Mularczyk

 • Radca prawny Barbara Bartkowska,

 • Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR –  Anna Zając-Plezia,

 • Doradca Jana Białkowskiego Podsekretarza Stanu w MRiRW  – Sebastian Sahajdak,

 • Przewodniczący Rady Gminy Przelewice – Marian Świderski,

 • Zastępca Wójta – Marek Kowalczuk

 • Dyrektor Ogrodu – Beata Osińska,

 • Rady Gminy Przelewice – Zenon Trzaskowski,

 • Księgowa Ogrodu – Agnieszka Brodzińska, 

 • Pracownicy Ogrodu Panie Milena Michalik i Krystyna Skrobisz

Skromną reprezentację rady gminy wójt Mularczyk tłumaczy następująco:

„Pragnę poinformować mieszkańców naszej gminy, że za zgodą dyrektora KOWR pana Grzegorza Pięty wójt zwrócił się do wszystkich  radnych z propozycją wyjazdu i uczestnictwa w negocjacjach.  Niestety z różnych przyczyn z zaproszenia i uczestnictwa w negocjacjach mogły skorzystać dwie osoby reprezentujące Radę. W toku rozmów udało się uwzględnić wszystkie dotychczas formułowane zastrzeżenia radnych co do treści porozumienia, z projektem którego radni zostali już wcześniej zapoznani”.


Uszczegółowienie form ewentualnej współpracy gminy Przelewice z KOWR nastąpi na dalszych etapach postępowania pod warunkiem, że radni podejmą stosowne uchwały, czyli uchwałą wskażą KOWR jako przyszłego właściciela Ogrodu Dendrologicznego. W przeciwnym wypadku oferta KOWR z dniem 10 września wygasa, a dalsze rozmowy z KOWR stają się bezprzedmiotowe. KOWR mimo wcześniejszego warunku, zgodził się na przesunięcie ostatecznego terminu podjęcia przez radnych decyzji, komu ogród oddadzą, wcześniejsza data wskazywała koniec sierpnia. Teraz radni mają już kompletne oferty i wiedzę do tego, by podjąć ostateczną decyzję, muszą wybrać przyszłego właściciela dla swojego dziś gminnej instytucji. Mogłoby się wydawać, że decyzja radnych jest tylko i wyłącznie gospodarcza, ale jak widzimy choćby po dyskusji na komisji, mamy także w tym przypadku do czynienia z polityką. KOWR to agencja rządowa, czyli Prawo i Sprawiedliwość, a Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski to Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. 

Jak ważne z punktu widzenia budżetu gminy jest oddanie komuś i to jak najszybciej Ogrodu Dendrologicznego, mogą świadczyć słowa wójta Mieczysława Mularczyka skierowane do radnych podczas połączonego posiedzenia komisji rady – „Żebyście nie przedobrzyli, żebyście nie przechytrzyli, bo zostaniemy z ogrodem na następny rok”. Teraz wójt Mularczyk powinien zwołać sesję, przedłożyć dwa projekty uchwał: jeden oddający ogród Marszałkowi i drugi projekt mówiący o tym, że nowym właścicielem ogrodu będzie KOWR.

Jak latami nie było ofert przejęcia Ogrodu Dendrologicznego, Gmina miała problem. Są oferty, Gmina nadal ma problem, co prawda chyba bardziej natury politycznej, ale jednak ma.

RT