You are currently viewing Odznaczony Marszałek i Wudarczyk

Odznaczony Marszałek i Wudarczyk

Sołtys na urzędzie 20 lat to sukces, ale być sołtysem i pracować dla swojej społeczności 25 albo 27 lat to już olbrzymi sukces. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach burmistrz i radni uhonorowali medalami dwóch zasłużonych dla gminy sołtysów. W uznaniu za zasługi w pełnieniu nieprzerwanie obowiązków sołtysa przez 27 lat na rzecz Sołectwa Turze nadaje się Panu Władysławowi Marszałkowi tytuł „Honorowy Sołtys” i drugi wyróżniony – W uznaniu za zasługi w pełnieniu nieprzerwanie obowiązków sołtysa przez okres 25 lat i dotychczas na rzecz Sołectwa Czernice nadaje się Panu Stanisławowi Wudarczykowi tytuł „Honorowy Sołtys”. Obaj panowie otrzymali medale, brawa i życzenia od zebranych na sali obrad. Od nas też gratulacje .
PP